Mesto 2011. 02. 23.

V Komárne by sa malo jazdiť bezpečnejšie

V uplynulých dňoch sa uskutočnila schôdza Výboru verejného poriadku a životného prostredia, kde si členovia určili priority a smer akým sa chcú v budúcnosti uberať.

Na zhromaždení sa taktiež preberalo, že ochrana životného prostredia nebude účinná bez aktívnej pomoci mestskej polície. Na zasadnutí bol podaný návrh na prijatie opatrení pre lepšie zabezpečenie premávky, konkrétne boli spomenuté dve frekventované križovatky, a to križovatka ul. Odborárov a E.B. Lukáča, kde by bolo potrebné opätovne vyznačiť jazdné pruhy a tiež chodníkové ostrovčeky pre chodcov. K tomuto bodu sa vzťahuje aj návrh podľa ktorého by pri čerpacej stanici Shell bolo potrebné vybudovať prechod pre chodcov, ktorý by umožňoval chodcom prichádzajúcim zo smeru železničnej stanice prejsť na druhú stranu vozovky.

Druhý návrh sa týkal prechodu pre chodcov pred Gymnáziom Šuleka a znel, že by sa daný prechod pre chodcov mal upraviť v resp. vyrovnať, čo by dopomohlo k zvýšeniu bezpečnosti pri prechode študentov.Tiež priľahlá zákruta v križovatke Petőfiho-Gazdovská, by mohla pútať viac pozornosti vodičov, ak by sa na vozovku dostali dopravné označenia. Výbor taktiež navrhol, aby pred školským zariadením Marianum a tiež na okružnej ceste by bolo potrebné vybudovať spomalovače, v prospech ochrany našich ratolestí.

ZDROJ: komarom.org

Vyjadrite svoj názor