Mesto 2011. 09. 22.

V Komárne máme obyvateľku, ktorá oslávila 100 rokov!

17. septembra 2011 sa dožila nevšedného jubilea pani Anna Pasternáková.

Pri tejto príležitosti jej primátor mesta Komárno MUDr. Anton Marek gratuloval a zaželal pevné zdravie aj na nasledujúce roky. Počas krátkej návštevy u oslávenkyne sme sa dozvedeli o jej pestrom životnom príbehu, ktorý nám porozprával jej syn.

Pani Edita sa narodila na území Maďarska, v roku 1944 prišla do Komárna a vydala sa. Odvtedy tu žije. Zaujímavosťou je, že aj napriek vysokému veku sa niekoľko krát týždenne rozpráva cez internet so svojím vnukom, ktorý je v zahraničí.

Ku gratuláciám jubilantke sa pripája aj náš portál.

ZDROJ: komarno.sk

Vyjadrite svoj názor