Mesto 2023. 01. 04.

V Komárne sa vysadilo 88 stromčekov

Komárno bolo úspešné v programe Zelené obce, vďaka čomu bolo začiatkom decembra na území mesta vysadených 88 stromov v hodnote prevyšujúcej 15-tisíc eur.

Stromy boli vysadené v 5-tich obytných zónach, na sídlisku gen. Klapku, v troch rôznych častiach II. sídliska a na III. sídlisku. Vysadených bolo 50 ks javorov mliečnych, 17 ks javorov poľných, 5 ks jeseňov štíhlych, 12 ks jeseňov mannových a 4 ks líp malolistých.

Zdroj: Mesto Komárno