Región Dél-komárom 2023. 05. 15.

V Komárome sa spúšťa program komplexného bývania

Združenie Kemence v Komárome získalo grant vo výške takmer 300 miliónov forintov na realizáciu projektu pre poskytnutie bývania, informuje komarom.hu.

Predsedníčka združenia Gézáné Schmelcz povedala, že nový typ systému služieb by sa mohol spustiť v maďarskom Komárome. V projekte ide o podporované bývanie pre 12 osôb, ako aj o zriadenie poskytovateľa základnej sociálnej starostlivosti, ktorý poskytuje komunitnú starostlivosť a podporné služby. Podporované bývanie bude dostupné pre dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí pracujú, sú čiastočne schopní sa uživiť, no potrebujú podporu v bežnom živote.

Predseda župného zastupiteľstva György Popovics uviedol, že hoci termín realizácie projektu je tesný, keďže musí byť hotový do konca decembra tohto roku, zdôraznil, že združenie Kemence má dostatok skúseností na jeho úspešnú realizáciu.

Attila Molnár, primátor mesta, zablahoželal k úspešnej žiadosti, ktorá, ako zdôraznil, zožala úspech nielen pre Kemence, ale aj pre Komárom a mestskú časť Szőny. Poďakoval aj občianskym spoločenstvám pôsobiacim v Komárome. Projekt bude druhou najväčšou investíciou v meste v roku 2023.

Poslankyňa kraja Judit Bertalan zdôraznila, že v kraji ide o službu, ktorá vyplní medzeru na trhu. Starostlivosť poskytovaná formou rezidenčného ubytovania presahuje rámec toho, čo bolo doteraz možné. Opatrovatelia nebudú bývať s pacientmi, budú im len pomáhať s každodennými úlohami. Väčšina prác sa začne v januári 2024.

Zdroj: komarom.hu