Región Dél-komárom 2024. 02. 23.

V Komárome vyhlásili boj proti cigaretovým špakom

Viac ako päťdesiat dobrovoľníkov sa zúčastnilo prvej iniciatívy CsikkZero spoločne s KÖSZ (Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők). K zelenej iniciatíve sa pripojil zástupca primátora Bence Vajda a predseda Zboru mládeže Ádám Turi. Tentoraz firma vyčistila okolie železničnej a autobusovej stanice a tiež Dom generácií.

Dávid Fehérvári, prezident združenia povedal, že do odvozu smetí sa opäť zapojilo veľa ľudí. Zúčastnené základné školy mohli získať cenné body do II. Pohára udržateľnosti.

Od prezidenta sme sa tiež dozvedeli, že KÖSZ čoskoro zorganizuje ďalšiu akciu na odvoz odpadu, na ktorú sú všetci dobrovoľníci srdečne vítaní! Informácie o presnom mieste a čase budú poskytnuté na sociálnej sieti spoločnosti!

Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők, skrátene KÖSZ – teda Dobrovoľní zberači odpadu- je iniciatíva, ktorá pôsobí v meste maďarskom Komárome. Dobrovoľníci sa zaviazali k čistote a ochrane životného prostredia mesta. Ich cieľom je znížiť znečistenie odpadom a formovať postoj zelenej komunity.

KÖSZ pravidelne organizuje kampane na zber odpadu a ďalšie iniciatívy na ochranu životného prostredia v rôznych častiach južného Komáromu. Dobrovoľníci sa aktívne podieľajú na upratovaní osady, udržiavaní poriadku na verejných priestranstvách a zbere odpadu. Ich cieľom je upozorniť na dôležitosť správneho nakladania s odpadmi a škodlivé účinky nelegálnych skládok.

Počet a nasadenie dobrovoľníkov svedčí o tom, že KÖSZ Komárom je úspešnou a populárnou iniciatívou. Tento typ komunitného úsilia nielenže zlepšuje vzhľad mesta, ale prispieva aj k zvýšeniu environmentálneho povedomia miestnych obyvateľov.

Zdroj: komarom.sk