Región Dél-komárom 2023. 10. 12.

V Komárome začnú rekonštrukčné práce na pevnosti Igmándi

Po výstavbe pevnosti Monostori a Hviezdicovej pevnosti sa v rámci cezhraničného programu zrekonštruuje aj najmladší člen pevnostného systému v Komárome, Igmándska pevnosť. Obnova je spoločným projektom Monostori Erőd Nonprofit Kft. a Interreg V-A Slovensko-Maďarská republika, ktorého cieľom je zvýšiť atraktivitu pevnostného systému.

V priebehu prác vznikne multifunkčný spoločný priestor a sociálne zariadenia a upraví sa časť zelene spájajúcej dva vchody. V pevnosti bude inštalovaná mobilná budova, ktorá bude vhodná aj pre funkcie pokladne a bufetu.

Rozvoj je zameraný predovšetkým na kultúrne a turistické využitie pevnosti. Pevnosť Igmándi je najmladším členom pevnostného systému v Komárome, od roku 2005 je majetkom štátu, pamiatkou v správe majetku Monostori Erőd Nonprofit Kft. , nachádza sa blízko centra mesta, takže je možné rozvíjať šport. -rekreačno-oddychové služby, kultúrne a turistické funkcie. Prvá fáza výstavby sa dotýka severnej bašty pevnosti, bastiónového nádvoria a miestností pri dvoch vchodoch. V blízkosti súčasného hlavného vchodu bude vytvorená jednotka na príjem návštev. Rekonštrukciou jednotky, ktorá v súčasnosti slúži ako kamenný sklad, je možné v priestoroch organizovať dočasné výstavy.

V priestoroch pri druhom vchode do pevnosti bude vybudovaná jedáleň, ktorá bude multifunkčným eventovým priestorom s cateringovými funkciami. V izbách oproti jedálni sú zriadené pánske a dámske WC so sprchami a umyvárňami, ktoré poskytujú služby pre návštevníkov na bicykli – sprchy, uzamykateľné skrinky a sklad. Vzhľadom na pamiatkový charakter pevnosti sa nebudú robiť žiadne prístavby. Vyčistením fasád chcú prinavrátiť budove pôvodnú atmosféru a tvár.

Podporu poskytli Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Projekt sa realizuje s podporou Európskej únie, so spolufinancovaním Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: sziakomarom.sk