Región Dél-komárom 2021. 06. 24.

V maďarskom Komárome odovzdali neziskový dom služieb

Zariadenie bolo zriadené v areáli továrne, ktorá predtým hrala priemyselnú a potom logistickú úlohu, z nenávratnej dotácie vo výške približne 570 miliónov forintov. Do budovy sa nasťahuje inštitúcia pre deti a rodiny as názvom Tám-Pont a DiViSz a rôzne ďalšie kancelárie a klubové miestnosti.

„Tento dom služieb by sme mohli nazvať aj domom generácií, keďže tu svoju úlohu budú vykonávať inštitúcie pre rôzne vekové kategórie. Popri ekonomickom raste je dôležité zabezpečiť aj psychický rast, aby sme znova mohli organizovať rôzne podujatia. Len takto vieme prinavrátiť sociálny život do mesta Komárom,“ povedal na odovzdaní primátor Dr. Attila Molnár.

Ďalším cieľom projektu bolo vytvorenie promenád vychádzajúcich z Igmándi út a úprava zelenej plochy. Kvôli blízkosti železničnej a autobusovej stanice sú zriadené aj parkoviská, chodníky a úschovňa bicyklov.

Zdroj: forrasradio.hu