Mesto Dél-komárom 2022. 11. 11.

V maďarskom Komárome sa odovzdávali ceny Salkaházi Sáry

Cenu Salkaházi Sára si tento rok prevzali Zsoltné Lázár a Katalin Mária Kálmán Szánné. Magistrát mesta Komárom každoročne na Dni sociálnej práce vyznamenáva dvoch ľudí, ktorí si počínali príkladne v oblasti sociálnej starostlivosti v meste, informuje komarom.hu.

Spoločenskú cenu mesta Komárom si vo štvrtok 10. novembra v konferenčnej sále Csillagerőd prevzali  Zsolt Lázár, učiteľ Materskej školy Aprótalpak a Katalin Számné Kálmán Mária, zástupkyňa Maltézskej charitatívnej služby v Komárome.  

Dr Attila Molnár starosta povedal, že sa za tri roky nestretli pri príležitosti dňa sociálnej práce, keďže epidémia zmietla komunitné podujatia, z ktorých sa dá čerpať a dobíjať, a v tomto čase cítime silu komunity. Primátor pripomenul, že pred šiestimi rokmi maďarský parlament rozhodol, že 12. november bude u nás dňom sociálnej práce.

„Musíme každý deň poďakovať, pretože toto povolanie sa nerobí pre peniaze, nedá sa zaň zaplatiť. Tu sú naši pracovníci v škôlke, tu sú zamestnanci Centra starostlivosti, Domova seniorov, Krízového centra a Služby na podporu rodiny, ktorí sa s nekonečnou trpezlivosťou, pozornosťou a oddanosťou každý deň venujú pacientom. Tu sú členovia našich občianskych spoločenstiev, Maltézskej charitatívnej služby a Maďarského Červeného kríža, na ktorých sa obyvatelia Komáromu môžu vždy spoľahnúť. Sociálne zabezpečenie neznamená len finančné zabezpečenie, ale aj komunitné väzby. Toto je najdôležitejší odkaz, vždy im musíme vysloviť úctu, vďaku a vďaku za ich prácu.“

Zdroj: komarom.hu