Región Dél-komárom 2023. 03. 06.

V maďarskom Komárome sa začínajú energetické modernizácie

V posledných týždňoch primátor Attila Molnár vo viacerých videopríspevkoch informoval o investíciách zvyšujúcich energetickú efektívnosť uskutočnených z grantov vo výberových konaniach a ovplyvňujúcich viaceré inštitúcie v južnom Komárome, uvádza komarom.hu.

Vďaka tendru za takmer 250 miliónov forintov sa v budove Spojeného sociálneho ústavu pre seniorov mesta Komárom začne s kompletnou energetickou modernizáciou. Počas prác nastane zateplenie podkrovia, následné zateplenie strechy, výmena okien a dverí, renovácia vykurovacieho systému, výmena radiátorov, montáž termostatických ventilov, rekonštrukcia elektrickej siete a využitie obnoviteľnej energie inštaláciou solárnych kolektorových systémov.  

Vďaka tendru v hodnote 500 miliónov forintov sa tento rok spustí Materská škola Gesztenyés investície zvyšujúce energetickú efektívnosť, kompletnú renováciu a rozšírenie. V rámci investície dôjde k premene a rozšíreniu existujúcej budovy materskej školy, ktorá zabezpečí chýbajúce funkcie materskej školy. Vybuduje sa nová telocvičňa, vznikne šatňa, umyváreň, rozvojové miestnosti, separačná miestnosť a sekretariát materskej školy. Ako technické riešenie na zvýšenie energetickej efektívnosti prístavba zahŕňa výmenu strechy, inštaláciu solárneho systému, vonkajšie zateplenie, výmenu okien a dverí. Vďaka bezbariérovému vstupu a bezbariérovej umyvárni bude budova materskej školy komfortná a bezpečná pre zdravotne postihnutých občanov. Okrem stavby sa z podpory nakúpi aj vybavenie telocvične, vývojové náradie, nábytok.

Materská škola Kistáltos v Komárome prejde vďaka tendru Regionálnemu operatívneho programu energetickou modernizáciou v hodnote 100 miliónov forintov. Vykoná sa zateplenie (vrátane podkrovia), vymení sa bojler, okná, dvere a čo je najdôležitejšie, v budove sa namontujú úplne nové solárne panely.

„Rekonštrukcia prebehne aj vo Farebnej materskej škole v Szőnyi so zapojením prostriedkov z výberového konania. Na modernizáciu inštitúcie, ktorá zahŕňa predovšetkým zatepľovanie, modernizáciu vykurovacieho systému, výmenu okien a dverí a inštaláciu moderného solárneho systému, vieme poskytnúť zdroje vo výške takmer 100 miliónov forintov, keďže prvoradým hľadiskom je podporovať tie investície, pri ktorých budeme schopní dosiahnuť značné úspory,“ povedal primátor.

Zdroj: komarom.hu