Región Dél-komárom 2023. 08. 14.

V maďarskom Komárome stavajú byty pre znevýhodnených mladých ľudí

V rámci projektu Komplexné bývanie Kemence Melege v Komárome sa stavajú nové domy v Szőny na Kosztolányiho ulici, pričom na ulici Száva vznikne centrum základných sociálnych služieb. Povedala Gézáné Schmelcz, prezidentka združenia Kemence, projektová manažérka; oznámenie o víťaznom tendri dostali koncom jari, termín je krátky, keďže práce musia ukončiť do konca tohto roka.

„Na Kosztolányiho ulici bude môcť začať svoj samostatný život 12 ľudí so zdravotným postihnutím. S výberom obyvateľov sme už začali. Prvé stretnutia s rodičmi sú za nami. Nasťahovaní budú všetci ľudia starší ako 18 rokov a v aktívnom produktívnom veku, ale zdôrazňujem, že nejde o ústavné bývanie, ale o dotované bývanie, čo znamená, že obydlia si musia udržiavať z vlastného zárobku! Naše združenie plní len akúsi „rodičovskú“ úlohu – povedala Gézáné Schmelcz. József Takács je s iniciatívou spokojný, keďže takto môžu mať budúci ľudia akúsi vyššiu kvalitu života. 

Primátor Attila Molnár predtým veril, že tento výsledok nebol len úspechom Kemence Egyesület, ale celého okresu Szőny. Ďakujeme za prijatie ľudí v organizácii, bez ktorých by bol ich každodenný život oveľa ťažší.

Podrobnosti o projekte, ktorý sa bude realizovať s grantom vo výške približne 300 miliónov HUF, budú prezentované na verejnom fóre, ktoré sa uskutoční 23. augusta o 17:00 na Kossuth utca 85 .