Región Dél-komárom 2022. 09. 07.

V maďarskom Komárome zorganizujú historickú cyklo túru

Cyklotúra s historickou tematikou na počesť politika a ministra vnútorných vecí Kuna Klebelsberga sa bude konať 17. septembra.

„Stretnutie sa uskutoční o 9:00 pred Základnou školou Petőfiho Sándora na námestí Szabadság tér. Cieľom prehliadky je nie len to, aby sa účastníci dozvedeli viac o vybudovanom dedičstve a kultúrnych tradíciách nášho mesta, ale aj propagácia zeleného prístupu, pohybu a zdravého životného štýlu, povedal Tamás Arlett, člen združenia a jeden z organizátorov programu.

„Je dôležité vedieť, že prehliadka nie je výkonnostná, ale spomienková, takže spoločnosť bude postupovať podľa pokynov vedúcich zájazdu, samozrejme, za prísneho dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Podujatie je otvorené a bezplatné, ale každý by sa mal zúčastniť na vlastné riziko,“ dodal Tamás Arlett.

Počas zájazdu dostanú všetci účastníci pamiatkovú kartu, sendvič, nealko a na záver sa bude žrebovať torta.

Túra povedie aj popri ikonických školách a kostoloch, jej dĺžka trvania bude približne 3 hodiny.

Zdroj: komarom.hu