Región Dél-komárom 2022. 03. 22.

V Maďarsku začínajú oslavy 200. výročia narodenia Sándora Petőfiho

V decembri 2020 maďarská vláda pri príležitosti 200. výročia narodenia Sándora Petőfiho vyhlásila obdobie od 2022 do 2023 za pamätné na tohto velikána.

Počas tohto obdobia bude prebiehať niekoľko tematických udalostí. Medzi inými pôjde o vznik tzv. Petőfiho klubov, kde sa stretne moderná kultúra a umelci v rámci bezplatných predstavení pre širokú verejnosť. V južnom Komárome vznikol takýto klub v Monoštorskej pevnosti 12. marca, pričom prvým vystupujúcim bude spevák Pápai Joci. Na jeho koncert sa záujemcovia môžu tešiť v piatok 25. marca o 19:30 v Klapkaréne.

Petőfiho kluby, okrem toho, že predstavia Petőfiho život, tak verejnosti pomôžu nahliadnuť aj do reforiem. Okrem toho vytvoria bezprostredný priestor pre spoznanie národných hodnôt, rozšírenie obzorov v oblasti histórie, kultúrnej histórie a beletrie. Kluby sa stanú miestom pre vytváranie spoločenských a online vzťahov.

Ruku k dielu pridá aj Národná kultúrna inštitúcia, vďaka ktorej nájde v kluboch svoje miesto niekoľko koncertov modernej alebo vážnej hudby, divadelných  a historických predstavení, knižných akcií, výstav alebo filmových premietaní.

Petőfiho kluby vzniknú aj za maďarskými hranicami, na Slovensku to bude v Dunajskej Strede. Počas budúceho roka má vzniknúť za hranicami Maďarskej republiky celkovo 40 klubov.

Zdroj: komarom.hu