Mesto 2023. 10. 31.

V mestskej časti Komárno – Hadovce odovzdali kompostáreň

V pondelok 30. októbra oficiálne odovzdali novú kompostáreň v Komárne, v mestskej časti Hadovce. Mesto Komárno rozvojom za 1,47 milióna eur urobilo významný krok vpred v oblasti odpadového hospodárstva: ročne dokáže kompostovať 2 244 ton zeleného odpadu a kompostáreň zároveň znižuje náklady na odpadové hospodárstvo. Mesto doteraz nemalo kompostáreň, iba skládku zeleného odpadu v Harčási, no na novom mieste sa zelený odpad premieňa na kompost za najmodernejších podmienok.

Tu sa bude kompostovať všetok zelený odpad vznikajúci pri prevádzke mesta – kosenie trávy, rôzne záhradnícke práce – v Komárome. Obyvatelia Komárna môžu bezplatne odovzdať svoj zelený odpad a v budúcnosti si môžu kompost bezplatne odniesť aj pre svoje účely, záhradkárčenie či výsadbu iných rastlín. 

Kompostáreň Komárom bola realizovaná s finančnou podporou EÚ s podporou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkovo sa realizoval (vrátane strojov, inej techniky, rôznych konštrukcií a prístupovej cesty) od 1 475 779,98 eur, z toho podpora štátu a EÚ predstavovala 1 288 476,81 eur.

Ako bude kompostáreň fungovať? Čo by sme o nej mali vedieť?

 • Tu sa bude kompostovať všetok zelený odpad, ktorý vzniká pri mestských operáciách – kosenie trávy, rôzne záhradnícke práce – v Komárome.
 • Zelený odpad môžu Komárňania odovzdať bezplatne.
 • Je možné požiadať aj o dovoz , ktorý zabezpečí mestská spoločnosť KN Smart. Má to však svoje podmienky – o ktorých je možné sa informovať na kontaktných údajoch spoločnosti: info@knsmart.sk , 0918 343 955
 • Kompost, ktorý tu vznikne, si môžete odniesť aj domov – na záhradkárčenie alebo výsadbu iných rastlín. Pre obyvateľov to bude do určitej miery bezplatné. Vzniknutý kompost bude k dispozícii najskôr na jar, keď sa práve vyzbieraný odpad rozloží.

Termín realizácie: 30. 09. 2022 – 28. 4. 2023

Ako bude kompostáreň fungovať?

Aké budú otváracie hodiny?

 Od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00 hod. Sobota od 8:00 do 12:00 hod.

Čo môže byť v odpade odovzdanom na kompostovanie:

 • tráva
 • listy
 • kvety
 • drevný odpad z výrubu a orezávania kríkov a stromov
 • burina
 • rastlinné zvyšky pozberové
 • pokazené ovocie a zelenina
 • piliny
 • štiepka
 • stromová kôra
 • čistá, nekontaminovaná zemina z výkopových prác

Čo nemôže byť v odpade odovzdanom na kompostovanie:

 • Kamene
 • Kovové časti
 • Plasty
 • Šnúry, drôty
 • Zvyšky jedla
 • Odpad živočíšneho pôvodu: mäso, ryby, kosti…
 • Noviny a letáky
 • Všetky látky, ktoré ohrozujú našich pracovníkov alebo poškodzujú naše stroje.

Podrobnejší popis každého druhu odpadu určeného na kompostovanie:

Zelený organický odpad

Ide o biologický odpad zo starostlivosti o mestskú zeleň, verejné a súkromné ​​parky, cintoríny a záhrady (pokosená tráva, lístie, odpad zo starostlivosti o stromy a kríky, chemicky neošetrená drevná štiepka, rastlinné pozberové zvyšky zo záhrad, burina).

Odpad zo spracovania dreva

Medzi tieto odpady patria drevené hobliny, kôra, piliny. Takýto odpad neobsahuje dusík, preto sa musí kompostovať spolu so zdrojom dusíka. Je to savý materiál. Preto sa primiešava do odpad s vysokým obsahom vlhkosti, čím sa znižuje riziko prípadných nežiaducich procesov

Vykopaná zemina

K týmto odpadom je veľmi užitočné primiešať čistú výkopovú zeminu, čo urýchli proces kompostovania. Výkopová zemina nesmie byť kontaminovaná chemikáliami ani obsahovať kamenivo či iný odpad ako plast, kov a sklo.

Kompostáreň vykonáva tieto činnosti:

 • príjem, evidencia a zber vybraných druhov biologicky rozložiteľných odpadov
 • úprava a spracovanie vyzbieraného odpadu (drvenie, miešanie a úprava za účelom dosiahnutia optimálnych vlastností suroviny potrebnej na kompostovanie, následná aeróbna fermentácia
 • samotné kompostovanie a súvisiace operácie – sledovanie procesu kompostovania, následné úpravy – obracanie a vlhčenie
 • spracovanie kompostu po ukončení procesu – preosievanie, kontrola kvality a konečná úprava, dočasné uskladnenie, dodávka
 • Viac informácií (v prípade akýchkoľvek otázok): TEL. 035 28 51 362 alebo
 • E mail:  zp@komarno.sk