Región Dél-komárom 2022. 01. 24.

V Monoštorskej pevnosti sa začali chystať na fašiangy

Fašiangy, Turíce, veľká noc príde…! Prvé chystačky začali už aj v maďarskom Komárome v Monoštorskej pevnosti. V KlapkAréne sa účinkujúci tešia na všetky deti už túto sobotu 29. jauára o 10:00.