Mesto 2022. 08. 09.

V Nemocnici AGEL Komárno otvorili priestory urgentného príjmu aj pre verejnosť

Nemocnica AGEL Komárno cez víkend oficiálne otvorila pre verejnosť priestory nového, moderného a plne vybaveného urgentného príjmu. Ten spĺňa kritériá 3  tisícročia tak po stránke kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zodpovedajúcej techniky, erudovaného a skúseného personálu, ako aj najmodernejších medicínskych postupov, stanovených pre urgentný príjem. V tejto súvislosti nemocnice zrealizovala aj viaceré organizačné zmeny. Prví pacienti si nové priestory, postupy a vybavovanie chvália.  

Nemocnica AGEL Komárno od soboty začala prevádzkovať nový urgentný príjem. Od tohto dňa začali  v budove urgentného príjmu ordinovať aj chirurgická a interná ambulancia urgentného príjmu. Do budovy sa presťahoval röntgen, CT, sonografia č. 1 a č. 2. Hlavnou výhodou nového urgentu je, že pacient má všetky potrebné vyšetrenia, ako aj následné zákroky, resp. hospitalizáciu k dispozícii na jednom mieste. Pacienti a návštevníci tak plynulo prechádzajú z urgentu aj do pavilónu internistických disciplín, kde ordinuje ambulancia  vnútorného lekárstva a geriatrie ako aj neurologická ambulancia, neurologický stacionár, kardiologická ambulancia  a reumatologická ambulancia. Na prvom poschodí tohto pavilónu sú umiestnené aj všetky lôžkové oddelenia internistických disciplín  – oddelenie vnútorného lekárstva, oddelenie neurológie, oddelenie JIS vnútorného lekárstva a neurológie.

Pacienti, ktorí medzi prvými prichádzali na nový urgentný príjem, boli veľmi prekvapení v akých krásnych priestoroch budú ošetrení.  Pani Marta z Komárna si prišla do nemocnice  pre výsledky a bola veľmi spokojná, že mohla byť v krajších, lepších priestoroch. 

Pani Katalin z Komárna navštívila urgentný príjem so svojou dcérkou Olíviou, taktiež prišli na kontrolu na chirurgiu. Veľmi sa im páčili priestory, že sú väčšie, nemusia sa tlačiť v starých priestoroch, bola spokojná aj s recepciou a spôsobom vybavenia.  

,,Keď som nastúpil do tejto nemocnice, mal som vtedy možno príliš ambiciózny cieľ, aby sme zásadným spôsobom zlepšili poskytované služby, aby nemocnica mala úroveň tretieho tisícročia. Som rád, že sa nám to z časti podarilo, všetkým, ktorí sa o nový urgent zaslúžili patrí obrovská vďaka. Verím, že predovšetkým to ocenia naši pacienti, lebo o nich a pre nich to všetko robíme,“ vyjadril sa riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Mgr. Miroslav Jaška.

Nový urgentný príjem má 12 nových mobilných nemocničných lôžok, 9 vyšetrovacích lôžok, tri transportné lôžka, tri nové operačné sály vrátane osvetlenia, stropné RTG, mobilné RTG s ramenom, diagnostickú stanicu RTG, tri ultrasonografy, CT prístroj, ako aj centrálny monitoring vitálnych funkcií, štyri anestéziologické prístroje, päť defibrilátorov a dve operačné veže.