Mesto 2022. 10. 21.

V Nemocnici AGEL Komárno potešili pacientov seniorov

V Nemocnici AGEL Komárno na Oddelení dlhodobo chorých a na Oddelení vnútorného lekárstva a geriatrie v týchto dňoch sestričky potešili starších hospitalizovaných pacientov.  Október je už 32 rokov Mesiacom úcty k starším.

Staroba je výzva a nemusí to byť v žiadnom prípade koniec životnej aktivity.  Zdravé starnutie je proces chopenia sa optimalizácie príležitostí pre fyzickú, sociálnu a duševnú pohodu počas celého života. Tak aby aj seniorský vek priniesol zmysel, radosť do života, možné iné aktivity, iný spôsob života. Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samostatný postoj seniora. Je dôležité, aby seniori prežívali obdobie staroby čo možno najviac aktívne. Nedostatok pohybu a sociálnych kontaktov môže spôsobiť nielen sociálnu izoláciu, ale aj poruchy telesného a duševného zdravia. Tento mesiac je pre nás všetkých pripomienkou, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí, dávať im najavo svoju náklonnosť a lásku. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života, nedá sa pred ňou ujsť.

„Pripravili sme malé občerstvenia pre starších, darčeky aby sme im na tvárach vyčarili úsmev, aby vedeli že si ich vážime“ povedala vedúca sestra Oddelenia vnútorného lekárstva a geriatrie Mgr. Monika Nesziová.

Sestričky a ostatní personál na oddeleniach, kde sú hospitalizovaní starší pacienti, sa im venujú ohľaduplnejšie a empatickejšie, seniori s viacerými diagnózami i dlhšie hospitalizovaní sú citlivejší. Preto je porozumenie, ochota, milé slovo a pohladenie také dôležité.