Mesto 2022. 07. 01.

V Nemocnici AGEL Komárno potrebujú krv aj počas leta

Letné dovolenkové mesiace sú každoročne ťažkou skúškou pre nemocnice z pohľadu krvných prípravkov. Kvôli dovolenkám a cestovaniu je darcov krv menej, operácií, úrazov a príjmov pacientov však menej nie je, skôr naopak. Hematologicko-transfúzne oddelenia (HTO) majú čo robiť, aby pokryli potrebu najvzácnejšej tekutiny. Rovnako je to aj v Nemocnici AGEL Komárno.

,,V letných mesiacoch kvôli dovolenkovému obdobiu evidujeme menej darcov, takže celkových zásob krvi máme menej. Tým, že darcovia  cestujú do zahraničia, sú  na určitý čas vylúčení  (podľa rizikových oblastí) z možnosti darovať krv pre  riziko  zavlečenia  infekčného ochorenia,“ vysvetľuje primárka HTO Nemocnice AGEL Komárno MUDr. Enikő Radi. V nemocniciach sa však počas leta vyskytuje viac úrazov, nehôd a tým aj operačných zákrokov, naďalej pokračuje liečba onkologických pacientov. Plánovaných operácií, najmä ortopedických, ale aj iných je síce menej, ale krvi je stále globálne nedostatok. ,,Krv sa uskladňuje a transportuje  v lete za rovnakých okolností a podmienok ako v zime,“ vysvetľuje skúsená odborníčka.

Medzi darcami krvi sú aj zdravotníci samotnej nemocnice. ,,Naši kolegovia nám pomáhajú a darujú krv tak často, ako je to možné a ako to ich zdravotný stav umožňuje. Sama sa snažím ísť príkladom a darujem krv . Naposledy som darovala v apríli, najbližšie môžem v auguste, ak bude všetko v poriadku. Náš pán riaditeľ  je tiež darcom krvi, pomáha nám, ako často môže,“ hovorí primárka E. Radi.

Ak v nemocnici chýba krv, sestry z hematologicko-transfúziologického oddelenia darcov volajú telefonicky,  alebo im posielajú sms podľa toho, kedy naposledy krv darovali, či všetky testy mali po darovaní v poriadku, prípadne podľa krvnej skupiny, ktorú najviac potrebujeme aktuálne,“ vysvetľuje MUDr. Radi ako darcov predvolávajú. Tým, že sa Nemocnica AGEL Komárno stala jedným zo spracovateľských centier v rámci Skupiny AGEL, zásobuje krvnými prípravkami  nemocnice zo siete  AGEL a aj iné okolité nemocnice momo siete. ,,Mesačne distribuujeme cca 850 krvných prípravkov v rámci siete nemocníc skupiny AGEL, mimo skupiny 15 jednotiek krvných prípravkov. Najžiadanejšia  krvná skupina je stále 0 Rh negatívna, ale všetky krvné skupiny potrebujeme,  podľa aktuálnych  potrieb pacientov,, dodala primárka MUDr. Radi.

Možnosť darovať krv je v Nemocnici AGEL Komárno v pracovných  dňoch  v pondelok, štvrtok a piatok na základe  objednania sa telefonicky na čísle 0918435408,  každú stredu  máme výjazdové odbery v rámci okresu podľa dohodnutého harmonogramu so zástupcami miestnych spolkov Slovenského červeného kríža.