Mesto 2022. 11. 21.

V nemocnici v Komárne nahradia staré postele za elektricky polohovateľné

Nemocnica AGEL Komárno aj v roku 2022 zvyšuje komfort pre svojich pacientov viacerými novinkami, Jednou z aktivít, ktorá výrazne prispieva k zlepšeniu úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti  je postupná obnova pacientskych postelí za elektricky polohovateľné. Celkový počet obnovených postelí v mesiaci november je už 56.

V Nemocnici AGEL Komárno bolo na mužskú a ženskú časť oddelenia chirurgie dodaných 22 nových postelí. Ide o moderné elektrické, polohovateľné lôžka s ovládaním pre personál aj pacienta. Súčasťou vybavenia je aj hrazda, držiaky fliaš na moč, držiaky na urologické sáčky s infúznym stojanom a antidekubitným matracom.

Na chirurgické oddelenie a oddelenie dlhodobo chorých bude ešte dodaných ďalších 34 postelí. Nové postele pacientom pomôžu pri liečbe a zaručia väčší komfort. Zároveň sú pre personál ľahko manipulovateľné a zamestnanci ich môžu prispôsobiť zdravotnému stavu pacienta.

„Obnovou pacientskych postelí na oddeleniach pomáhame nielen liečebnému pobytu, ale  zvyšujeme aj pohodlie pacientom. Nové postele zároveň napomáhajú aj personálu, ako i lepšou polohovateľnosťou znižujú počet možných vytváraných dekubitov, “ uviedol Mgr. Miroslav Jaška, MPH riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno.