Región 2014. 04. 22.

V Nitre zlikvidovali colníci tisícky litrov minerálneho oleja

Nitrianski colníci pri kontrole zaistili viac než 86 000 litrov minerálneho oleja. Daňové subjekty pri nich nevedeli preukázať pôvod, spôsob jeho nadobudnutia, ani to, či zaň bola zaplatená spotrebná daň.

Stanislav Pacher, hovorca Colného úradu v Nitre, pre TASR uviedol, že výška škody je viac ako 16.500 eur. Pod priamym dohľadom colníkov už bolo zničených 30.748 litrov minerálneho oleja. Tie prepadli v prospech štátu.

„Tovar bol prepravovaný a skladovaný bez náležitých sprievodných či nadobúdacích dokladov. Takmer 57 tisíc litrov minerálneho oleja bolo v dvoch cisternách, pričom vodiči a následne ani jedna z firiem nepredložili k tomuto tovaru riadne doklady o kúpe. Ďalších tridsať tisíc litrov skontrolovali colníci v Nitre v podzemných nádržiach, ktoré mala prenajaté obchodná spoločnosť z Komárna,“ povedal Pacher.

Pri odbornej expertíze colníci zistili, že ide o minerálny olej vhodný na použitie ako pohonná látka do áut. Spomínaný tovar zabezpečili a firmu vyzvali na odstránenie všetkých vzniknutých pochybností. Keďže komárňanská firma v zákonnej lehote nezdokladovala pôvod a spôsob nadobudnutia tovaru a zároveň nepreukázala zaplatenie spotrebnej dane, minerálny olej bol pod dohľadom colníkov zlikvidovaný. „V zmysle zákona hrozí za uvedené porušenia pokuta vo výške 50 percent dane, najmenej však 1 659 eur,“ dodal Pacher.

TEXT: Renáta Pospíšilová