Mesto 2013. 06. 07.

V piatok dopoludnia čakáme búrky

burky
Jav: Búrky
Stupeň: 1. stupeň 
Trvanie javu: 7.6.2013 od 09:00 do 21:00
Výstraha: V okrese Komárno sa očakáva OJEDINELE výskyt búrok, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 – 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 17 – 25 m/s.

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná,ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.Pri spomínaných búrkach je možný výrazný, prechodný vzostup vodných hladín na malýchtokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok,zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).