Mesto 2014. 02. 05.

V roku 2018 môže stáť nový most na Dunaji

Koncom januára na Radnici v Komárome sa už po druhý raz zišli odborníci pripravujúci realizáciu nového mosta cez Dunaj, aby si znova vypočuli a pozreli prezentáciu štúdie realizovateľnosti stavby a zároveň aj prerokovali pripomienky k štúdii.

Na stretnutí sa zúčastnili primátori oboch partnerských miest Komárna a Komáromu, aby pozdravili účastníkov a vyjadrili svoj postoj k stavbe nového mosta.

Attila Molnár, primátor Komáromu sa vyjadril, že most je dôležitým predpokladom ďalšieho rozvoja priemyselného parku v Komárome, ktorý v predkrízových rokoch zamestnával až takmer 20 tisíc ľudí (teraz tam pracuje do 6 tisíc zamestnancov), čo môže mať pozitívny vplyv aj na zníženie počtu nezamestnaných na severnej strane Dunaja.

Anton Marek, primátor Komárna vyjadril taktiež potešenie z toho, že v ostatnej dobe sa konečne príprava projektu urýchlila a v dohľadnej dobe sa môže začať už aj samotná realizácia, čo je pre ďalší rozvoj a rozšírenie pracovných príležitostí Komárne a priľahlom regióne veľmi potrebné. Ako povedal: Keby most už stál, aj vtedy by bolo neskoro!

Po odsúhlasení štúdie realizovateľnosti bude nasledovať fáza vybavovania stavebného povolenia, ktorá by sa mala ukončiť do konca tohto roka, v nasledujúcom roku 2015 príde na rad odsúhlasenie povolení na maďarskej strane a vybavovanie povolení súvisiacich s dopadmi stavby na životné prostredie. Na maďarskej strane bude treba ešte zmeniť aj územný plán kvôli realizácii navádzacích komunikácií.

Samotné stavebné práce môžu podľa plánov začať 31. marca 2016 a mali by byť dokončené do 30. júna 2018.

(komárno.sk)

Vyjadrite svoj názor