Kultúra 2024. 05. 23.

Cineama 2024: Poznáme najšikovnejších mladých filmárov z Komárna!

Neprofesionálny film v okrese Komárno je jedným z najobľúbenejších žánrov hlavne mladej generácie. Túto skutočnosť potvrdili amatérski filmári v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne – Szinnyei József Könyvtár, Komárom, v ktorej sa v rámci filmového klubu Vasmacska konalo regionálne kolo 32. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2024. Hlavným organizátorom podujatia bolo Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komároom. Hlavným partnerom a odborným garantom bolo Národné osvetové centrum.

Práve mladí filmári do 21 rokov prihlásili tento rok do súťaže 8 príspevkov. Polovicu z nich tvorili dokumentárne filmy a publicistika. Súťaž obohatili 3 experimenty a videoklipy a jeden hraný film.

Odborná porota v zložení Stanislav Králik – predseda poroty, Zoltán Pézman a Dávid Fóti – členovia poroty hodnotili diela s prihliadnutím na umelecké, technické či obsahové kritériá. Na rozborovom seminári so súťažiacimi rozoberali strihovú skladbu, hudobnú dramaturgiu, zvuk, herecké výkony prihlásených filmov, ale nevynechali ani zrozumiteľnosť a primeranú dĺžku, zverejňovanie pravdivých a overených informácií či odborný prínos diela.

Zotlán Pézman, kameraman a spolupracovník viacerých televízií, účastníkom na workshope priblížil ako vyrobiť krátku reportáž. Mladí filmári živo a so záujmom sledovali jednotlivé kroky, ktoré sú dôležité pri tvorbe reportáže a aktívne sa zapájali do diskusie.

Záver podujatia sa konal v slávnostnom duchu. Súťažiaci si od riaditeľky Regionálneho osvetového strediska v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom Viery Vlčkovej prevzali ocenenia. Na krajskej súťaži, ktorá sa bude konať 12. júna v Kine Tatra bude okres Komárno reprezentovať šesť ocenených filmov.

I. do 16 rokov  

Dokumentárny film a publicistika

CENA – 8. ročník mediálnej výchovy – Kam vedú kamene…

II. od 16 do 21 rokov

Experiment a videoklip

  • CENA – Eszter  Lelkesová – Singing Ice                   
  • CENA – Elio Méry – eyes speak   
  • CENA – Táňa Rosinská, Lara Benkovská – Školský systém a videoklip         

Dokumentárny film a publicistika

  • CENA – TowerTV – Aj oni mali svoje sny…            
  • ČESTNÉ UZNANIE – TowerTV – Z chlapca muž
  • ČESTNÉ UZNANIE – TowerTV – ElektroAkuszthik 

Hraný film

CENA – Profesionálni amatéri – OTEC