Región Dél-komárom 2023. 10. 06.

Vedenie maďarského Komáromu pozdravilo starších obyvateľov mesta

V roku 1991 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 1. október za Medzinárodný deň starších osôb. Dnes je na svete okolo 800 miliónov ľudí starších ako šesťdesiat rokov a ich počet sa neustále zvyšuje, a preto môžu starší ľudia v rýchlo starnúcom svete veľmi pomôcť – dobrovoľníctvom a odovzdávaním svojich skúseností.

Pri príležitosti svetového dňa privítalo vedenie mesta v utorok 3. októbra popoludní v KlapKAréne pevnosti Monostori viac ako tristo starších ľudí.

„Je dôležité spoločne oslavovať, je dôležité stretnúť sa v takomto kruhu, keďže zážitok spolupatričnosti ku komunite možno skutočne zažiť len na takýchto podujatiach,“ povedal primátor Attila Molnár, ktorý poďakoval seniorom v Komárome, pretože mesto sa na nich môže vždy spoľahnúť.

Znova pripomenul: „Keď sme mali problémy, či už povodne alebo situácia s ochorením COVID, kluby okamžite prišli a pomohli nám.“ Komárom sa vždy mohol spoľahnúť na starších ľudí a oni zas na vedenie mesta!

Všetci vo svojich sviatočných príhovoroch zdôraznili, že nielen v tento deň, ale aj v iné dni v roku treba k starším ľuďom pristupovať s úctou a láskou, keďže všetci príslušníci mladšej generácie potrebujú životné skúsenosti a múdrosť, akú majú starší ľudia. Chceli, aby si starší užili každý okamih svojho života, robia všetko preto, aby im s láskou pomáhali, keďže majú za sebou dlhý život a v práci množstvo skúseností.

Po pozdravoch oslávencom zaspievala Dóra Szinetár, ocenená maďarská herečka a speváčka Jászai Mari.  

 
Na druhý deň, 4. októbra, ráno privítali obyvateľov miestneho domova sociálnych služieb, večer v Jókaiho kine odohrala muzikálovú show pre staršie publikum herečka Erika Náray.