Región Dél-komárom 2024. 02. 07.

Viaceré materské školy v maďarskom Komárome sa dočkajú energetickej obnovy

Magistrát mesta Komárom nedávno úspešne získal nenávratný finančný príspevok vo výške asi 200 miliónov forintov v rámci projektu PLUSZ „Energetický rozvoj v Komárome“. Vďaka tomu plánujú energetickú obnovu dve materské školy Szőnyi Színes Óvoda a Komáromi Kistáltos Óvoda.

Primátor Dr. Attila Molnár na zasadnutí mestskej rady povedal, že v rámci obnovy sa v dvoch materských školách plánuje množstvo energetických zlepšení, ako následné zateplenie sokla a fasády, modernizácia vykurovacieho systému, montáž nových teplovodných kotlov a čerpadiel a montáž solárnych panelov.

Plánované ukončenie projektu je v druhom štvrťroku budúceho roka.

Okrem zlepšenia komfortu pracovníkov a detí je cieľom projektu zvýšenie energetickej efektívnosti, čo prispieva k zvýšeniu bezpečnosti dodávok energie a zníženiu závislosti od dovozu energie. Okrem toho sa znížením využívania fosílnej energie aktívne podieľajú na znižovaní škôd na životnom prostredí a plnení medzinárodných záväzkov Maďarska.

Zelený prístup je v meste dôležitý! Ako primátor Attila Molnár už niekoľkokrát povedal, energetická modernizácia verejných inštitúcií je v kurze a okrem toho za posledných desať rokov bolo vysadených 11 000 stromov. Významnú úlohu v rozvoji tiež zohráva využívanie obnoviteľných zdrojov energie, pričom v rámci projektu Zelené mesto bol obnovený aj park Jókai Liget. Dél-Komárom sa za posledné roky rozrástol na jednu z bášt elektromobilov, čo nedokazuje nič lepšie ako elektrobus, ktorý premáva medzi Komárnom a Komáromom.

K tomu všetkému bola pred niekoľkými rokmi dokončená mobilná aplikácia Zöld Komárom, stránka zoldkomarom.hu, a rozšírené aj turistické rozhranie mesta, stránka iranykomarom.hu, o zelenú podstránku.

Minulý rok bola tiež vydaná publikácia Zöld Komárom, prvá publikácia o mestskej zelenej turistike. Súčasťou tohto vývoja je aj vytvorenie systému zelenej informačnej tabule, ktorej prvý prvok odovzdaný v minulom roku sa snaží prezentovať celý ekosystém ostrova Sv. Pavla. Počet zelených značiek plánujú tento rok rozšíriť v mestách Szőny, Komárom a Koppánymonostor. Miestna kancelária Tourinform zorganizuje ďalšie túry na mestských zelených náučných chodníkoch, čím posilní zelený prístup.