Mesto 2023. 12. 15.

Vianočná akadémia Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne

Dňa 14. 12. 2023 sa v Dome Matice slovenskej v Komárne konala Vianočná akadémia Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne.

 Vianoce, to vzácne obdobie, nám opäť klope na dvere a svojou jedinečnosťou sa vnára každoročne do našich sŕdc. Aj tento rok otvorili žiaci Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne bránu tomuto sviatku. Prostredníctvom tematického programu dokázali všetci účinkujúci navodiť tú pravú a neopakovateľnú vianočnú atmosféru.

Všetci vieme, že Vianoce sú časom pokoja, lásky a vzájomného porozumenia. Človek si kladie mnoho otázok, snaží sa zastaviť a… Vieme však odpovedať na otázku: „Čo nás počas Vianoc spája?“ Dokážeme si na základe všadeprítomných ľudských hodnôt uvedomiť krehkosť ľudských citov, vážiť si blízkosť tých, ktorých máme najradšej?

Na svete sa nájdu aj ľudia, ktorí nemajú radi Vianoce. Pán Grinch – postava večne namosúreného chlpáča, ktorému vyhovuje samotárstvo v jaskyni, sa stala počas celého predstavenia kľúčovým symbolom a prostredníctvom jej konania sme mali možnosť nahliadnuť do rôznorodých charakterov.

Tradičná vianočná komédia Grinch vznikla podľa veršovanej rozprávky Theodora Geisela. Má jednoduchý dej, ale mnoho miest, pri ktorých sa dá zastaviť a zamyslieť sa. Divadelná prevedenie tohto diela bolo opäť režisérskym dielkom šikovnej pani učiteľky Tatiany Ocskaiovej, ktorá uchopila hlavnú myšlienku veľmi citlivo a s dôrazom na detaily,“ približuje Mgr. Jana Krajanová.

Nosnou myšlienkou celého projektu bolo upriamenie pozornosti na skutočnosť, aké je dôležité pripomínať si duchovné hodnoty vianočných sviatkov. Uvedomovať si, že tie najcennejšie hodnoty ľudskej podstaty nie sú materiálne veci, ale práve prítomnosť tých najbližších. Zamyslieť sa nad prostým signálom lásky, ktorá je tak dokonalá medzi ľudskými citmi – dáva nám možnosť zobrať si z nej príklad a zároveň šíriť jej posolstvo ďalej.

Návštevníci podujatia si mohli pred predstavením zakúpiť vianočné dekorácie a výtvarné práce žiakov našej školy. Každé vystúpenie bolo jedinečné a dotváralo nosnú myšlienku predstavenia. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie si naprieč generáciami posolstvo Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné Vianoce, v novom roku splnenie aj tých najtajnejších želaní, veľa tolerancie a lásky pre ľudí blízkych nášmu srdcu, ale najmä schopnosť rozoznať tú pravú chvíľu či miesto, kde môžeme zanechať balíček dobra – slovami či bez slov.

V našom sviatočnom pásme zvíťazila skromnosť nad malichernosťou. Láska našla svoje miesto aj napriek tomu, že sa musela predierať rôznymi úskaliami. Myšlienka podujatia nás prinútila zamyslieť sa nad „zmyslom“ vianočného zhonu, komercie, vtieravých reklám a snobským predháňaním sa vo veľkoleposti. Kto pochopil hlavnú myšlienku, nepochybne sa aspoň na sekundu zamyslel nad konaním ľudí. Nesprávame sa občas aj my k druhým nepriateľsky, keď sú iní ako ostatní? Ak však darujeme človeku šancu a dôveru, môžeme mu ukázať iný rozmer vlastnej existencie – tak, ako to bolo dopriate našej hlavnej postave.  Človek sa nesmie vzdávať svojho presvedčenia, mal by vedieť prejaviť svoje pocity, poznať zmysel lásky, jej obsah a účinok. Obdobie Vianoc je možno jedným z tých okamihov, kedy si môžeme všetci overiť a vyskúšať čaro účinku tohto najkrajšieho ľudského citu.

Mgr. Jana Krajanová, ZŠ Rozmarínová v Komárne