Mesto Dél-komárom 2022. 08. 04.

Vláčikom po Komárne a Komárome počas celého leta!

Komentovaná jazda sa bude konať už túto sobotu, avšak vláčik bude premávať (aj) z Klapkovho námestia denne 11.30 a 14.30 hodine.