Mesto Dél-komárom 2022. 08. 04.

Vláčikom po Komárne a Komárome počas celého leta!

Komentovaná jazda sa bude konať už túto sobotu, avšak vláčik bude premávať (aj) z Klapkovho námestia denne 11.30 a 14.30 hodine.

Komentovaná jazda so sprievodcom sa bude konať konkrétne o 9. hodine ráno v sobotu 6. augusta pred kanceláriou Tourinform patriacej spoločnosti Városmarketing Kft. v Dél-Komárom. Stretnutie sa začína o 8.30 hod. Spýtali sme sa manažéra Tamása Proczellera: „Za posledný polrok sme s kolegami zorganizovali množstvo tematických zájazdov. Okrem južného Komáromu sa prehliadka týka aj slovenskej strany. Spoločne si tak budeme môcť pozrieť pamiatky Komárna Komáromu. Podľa mňa je to perfektný program pre akúkoľvek vekovú kategóriu, pomocou ktorej si môžu urobiť ucelený obraz o histórii a zaujímavostiach nášho mesta.“

Na stanovištiach vám sprievodca porozpráva zaujímavosti a tým prehliadku obohatí. Po krátkej zastávke na Klapkovom námestí v Komárne prehliadka pokračuje pešo so sprievodcom. Program končí v kancelárii Tourinform na maďarskej strane.

Ďalšou súvisiacou novinkou je, že vlak bude pravidelne premávať medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU) od 1. augusta. Odchádza z pevnosti Monostori o 10. hodine, z kúpeľov Brigetio o 16., 17. a 18. hodine, z Csillagerődu o 13. hodine a z Klapkovho námestia o 11.30 a 14.30 hodine.

Zdroj: komarom.sk