Mesto 2015. 03. 02.

Voľné pracovné miesto v turistickej kancelárii

Komárňanská informačná kancelária hľadá spolupracovníka. Podmienky na obsadenie pozície:
• minimálne stredoškolské vzdelanie (maturitné vysvedčenie), ale odborná kvalifikácia 2. stupňa vysokej školy je výhodou
• vysoká úroveň znalosti slovenského a maďarského jazyka
• konverzačná úroveň znalosti anglického a nemeckého jazyka
• dobré komunikačné schopnosti
• počítačové znalosti – používateľ: stredne pokročilý

Miesto práce a pracovná doba:
Komárňanská informačná kancelária sídli na Námestí gen. Klapku v Komárne. Od októbra do mája počas pracovných dní, od mája do konca septembra práca aj počas víkendov.

Stručný popis pracovnej náplne:
Zozbieranie a podávanie turistických a verejných informácií, spravovanie webovej stránky, účasť na výstavách cestovného ruchu, príprava a preklad cudzojazyčných materiálov, sprievodcovské služby v Ústrednej pevnosti a na území mesta, predaj suvenírov.

Uzávierka prihlášok: 09. marca 2015

Prihlášky doplnené profesijným životopisom s fotografiou zasielajte na adresu:
Email: beata.sebo@komarno.sk

Alebo poštou:

Mestský úrad Komárno
Oddelenie zahraničných vzťahov, informačnej kancelárie a správy pamiatok
Nám. gen. Klapku 1., 945 01 Komárno

Respektíve prihlášku odovzdajte osobne do podateľne mestského úradu v Komárne na Ulici pevnostný rad.