Mesto 2024. 02. 07.

Vtáčia chrípka sa šíri ďalej: V Zlatnej našli už aj mŕtvu labuť!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky.

Na základe vydaného nariadenia žiadala vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií na území Mesta Komárno a v mestskej časti Čerhát, Nová Stráž, Lándor, Kava, Hadovce.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno dňa 2.2.2024 informovala o výskyte vysokopatogénneho vírusu vtáčej chrípky u uhynutej labute nájdenej v kanáli Zlatná na Ostrove.

Mesto Komárno poukazuje na nevyhnutnosť dodržania platných opatrení s povinnosťou informovať chovateľov hydiny: Pokiaľ je možné, vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce, predovšetkým sťahovavé vodné vtáctvo (t.j. brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier a pod.), aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu.

Zdroj: Mesto Komárno