Mesto 2024. 01. 31.

Vtáčia chrípka: Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 26.1.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky.

„Na základe vydaného nariadenia žiadame vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií na území Mesta Komárno a v mestskej časti Čerhát, Nová Stráž, Lándor, Kava, Hadovce.

Na základe uvedeného Vás žiadame promptne, najneskôr do 5.2.2024 o nahlásenie uvedených informácií (druh, počet a miesto chovu) na adresu:

Mesto Komárno, Odbor rozvoja a životného prostredia, Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno

alebo na email:  ozp@komarno.sk alebo telefonicky na tel.č. 035 2851 354″

Nahlásenie chovu hydiny

Veterinarne opatrenie 26.1.2024 PD

Veterinarne opatrenie 26.1.2024 OP