Mesto 2011. 10. 27.

Výcvik policajných psov v Komárne

Psy z celej Nitry trénovali v Komárne.

Komárňanská pevnosť poslúžila 26.10.2011 na dobrú vec. V priestoroch starej pevnosti sa uskutočnil výcvik policajných psov pre celý nitriansky kraj. Psi boli cvičené na vyhľadanie a zásah páchateľa v “obytných priestoroch” – miestnostiach, na vyhľadávanie drôg, výbušnín a podobne.

Výcvik sa uskutočnil za výdatnej pomoci príslušníkov mestskej polície v Komárne. Krajský riaditeľ Policajného zboru JUDr. Ladislav Filip vyslovil poďakovanie mestu Komárno a primátorovi obzvlášť, že poskytol priestory na túto prospešnú činnosť.

TEXT: (kn)

Vyjadrite svoj názor