Región 2014. 06. 30.

Výsledky prieskumu" Krok za krokom k zníženiu nezamestnanosť " v rámci programu Mládež v akcii

Do projektu realizovaného v roku 2013-2014 sa zapojilo 1381 slovenských a 1242 maďarských respondentov vo veku 15- 25 rokov. Organizácie Lingua Leader, n.o. a Mladiinfo Slovensko boli partnermi zastrešujúcimi slovenskú stranu projektu.