Kultúra 2015. 03. 24.

Výzva

V roku 2015 si bude verejnosť na celom svete pripomínať 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Bol to najväčší a najglobálnejší konflikt v ľudských dejinách.
Roky 1939-1945 sa považujú za obdobie, ktoré so sebou prinieslo miliónové straty na ľudských životoch, ničenie kultúrnych aj materiálnych hodnôt a v neposlednom rade aj vzostup ideológie, ktorej hlavnými prioritami bolo násilie, diskriminácia a vzbudzovanie strachu.
Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno pripravuje pri tejto príležitosti podujatie zamerané práve na spomínané obdobie. V prípade, že vlastníte fotky, dokumenty, pohľadnice, listy, prípadne iné predmety z uvedeného obdobia, prosíme dajte nám vedieť a podieľajte sa aj Vy na záchrane nášho kultúrneho a archívneho dedičstva.

Ministerstvo Vnútra Slovenskej Republiky
Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno
Hradná 2, 945 01 Komárno

Tel.: 035/ 79 039 30-34
Fax: 035/79 039 39
e-mail: archiv@sanr-pkn.vs.sk

foto: ilustračné foto