Región Dél-komárom 2023. 12. 18.

Web iranykomarom.hu obsadil prvenstvo vo svojej kategórii!

Maďarská marketingová asociácia každoročne  vyhlasuje súťaž Webová stránka roka a tento rok Komárom súťažil aj o Cenu sledovateľov. V kategórii Turizmus sa stránka umiestnila na prvom mieste na národnej úrovni a porazila mená ako Székesfehérvár Neked – Čakáme na vás už tisíc rokov!Navštívte Hortobágy, webovú stránku Združenia cestovného ruchu Balaton – Nyitott Balaton, ZOO Pécs, Hello Miskolc – oficiálnu webovú stránku cestovného ruchu mesta Miskolc alebo webovú stránku cestovného ruchu mesta Vác.

Pred viac ako desiatimi rokmi bola spustená mestská turistická stránka iranykomarom.hu, ktorú prevádzkuje Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. V roku 2021 sme ho začali znova a znova aktualizovať. Webovú stránku je možné rozdeliť na dve veľké časti. Jedna zobrazuje miestnych poskytovateľov ubytovania a služieb s množstvom aktuálneho obsahu, fotografií a videí. V ďalšej časti môžu prehliadače nájsť neustále aktualizovaný, aktuálny programový kalendár, kde sú záujemcom k dispozícii témy a termíny všetkých podujatí v Komárome,“ informuje László Horváth, marketingový manažér kancelárie Komárom Tourinform.

Na webovú stránku boli nahrané aj videá o Komárome, ako napríklad Zöld Komárom, Épített Erökség a Komáromské leto, ktoré prezentujú mesto v rôznych témach. Vďaka novému vývoju si teraz môžu účastníci zakúpiť vstupenky na tematické zájazdy organizované kanceláriou Tourinform online prostredníctvom bankovej karty.

„Je pre nás veľkým potešením a cťou, že stránka iranykomarom.hu získala prvé miesto v kategórii Maďarská marketingová asociácia a 8. miesto na celoštátnej úrovni! Ďakujem všetkým, ktorí hlasovali, a samozrejme aj vývojárovi, kolegovi Lászlóovi Horváthovi, ktorý sa o stránku stará takmer ako o svoje milé dieťa,“ povedal Gábor Radics, generálny riaditeľ Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Spoločnosť získala tento rok viac ako len toto uznanie, keďže 14. septembra Maďarská marketingová asociácia jej udelila štvornásobné Diamantové ocenenie a špeciálne ocenenie Observer Budapest Médiafigyelő Kft.

(Zdroj: komarom.hu)