Kultúra 2016. 08. 04.

XIX. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov komornej hry

Organizátor: Komárno a okolie n. f. Komárno
Mestské kultúrne stredisko Komárno

Termín podujatia: 28. júl – 06. august 2016

Nástroje: husle, viola, violončelo, flauta, klavír
Cieľ kurzov: Rozvoj sólovej a komornej hry na hore uvedených nástrojoch.
Účasť na majstrovských kurzoch nie je vekovo ohraničená (ZUŠ, konzervatórium, vysoká škola).
Priebeh: Účastníci budú zvyšovať svoju úroveň pod vedením renomovaných lektorov. Súčasťou kurzov sú koncerty účastníkov v reprezentačných priestoroch mesta Komárna. Špecialitou je hra v komornom orchestri, kde je účasť dobrovoľná.

Lektori:
umelecký vedúci kurzov

Mgr. art František Török

husle, viola, komorná hra               

Je absolventom Konzervatória a VŠMU v Bratislave. Od roku 1979 je členom Moyzesovho kvarteta. Od roku 1991 do 2006 bol umeleckým vedúcim komorného orchestra Comorra vo svojom rodnom meste Komárno. Od roku 1997 do roku 2004 bol členom sláčikového tria Amadé. Pedagogicky pôsobí na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde vyučuje hru na husliach a komornú hru. Od roku 2008 znovu oživil tradíciu komorného orchestra na konzervatóriu. Ako člen kvarteta vystupoval vo všetkých štátoch Európy, USA, Japonsko, Kórea, India, Kuba … Je iniciátorom a umeleckým vedúcim medzinárodných interpretačných kurzov komornej hudby v Komárne. Vyučuje v jazyku slovenskom, nemeckom a maďarskom.

Mgr. art Marta Braunsteinerová

flauta, komorná hra

Študovala hru na flaute na Konzervatóriu v Bratislave a hudobnú vedu na Univerzite Jana Evangelistu Purkyně v Brne. Už počas štúdia sa stala členkou operného orchestra SND v Bratislave ako flautistka a sólo pikolistka. Pôsobila tiež v orchestri Slovenskej filharmónie a v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a s týmito telesami absolvovala množstvo koncertných zájazdov v európskych krajinách, v Japonsku a Číne. Po ukončení svojej profesionálnej kariéry orchestrálnej hráčky sa naďalej venuje pedagogickej činnosti v hre na flaute a komornej hry na Konzervatóriu v Bratislave, vyučuje v letných majstrovských kurzoch, organizuje odborné semináre pre učiteľov hry na flaute na základných umeleckých školách na Slovensku, propaguje hru na flaute na koncertoch svojich žiakov v mnohých slovenských mestách, je iniciátorkou a organizátorkou medzinárodnej súťaže Flautiáda pre žiakov ZUŠ a konzervatórií a pôsobí ako členka porôt na rozličných súťažiach. Počas pedagogickej činnosti vychovala celý rad mladých flautistov, víťazov domácich a medzinárodných súťaží a hráčov symfonických orchestrov u nás i v zahraničí. Vyučuje v jazyku slovenskom, českom a nemeckom.

Mgr. art Zuzana Čižmarovičová

klavír, komorná hra                                                                  

Vyštudovala VŠMU v Bratislave. Je laureátkou niekoľkých medzinárodných súťaží. Spolupracovala ako sólistka s viacerými orchestrami, uskutočnila tiež niekoľko nahrávok pre rozhlas ako i televíziu. Do roku 1991 vyučovala na VŠMU v Bratislave, do roku 2004 pôsobila na sláčikovej katedre Hochschule für Musik v Dortmunde. Je vyhľadávanou komornou partnerkou rôznych inštrumentalistov. Vystupuje pravidelne ako stála klavírna partnerka svojho manžela – huslistu Juraja Čižmaroviča. Úspech pedagogickej práce Zuzany Čižmarovičovej dokazujú vynikajúce výsledky jej žiakov na početných súťažiach. Vyučuje hru na klavíri v Kolíne nad Rýnom. Vyučuje v jazyku slovenskom, nemeckom a anglickom.

Mgr. art Csaba Rácz

violončelo, komorná hra   

Je absolventom konzervatória v Székesfehérvári (MR) a VŠMU v Bratislave. So svojimi spolužiakmi založil Bratislavské sláčikové kvarteto, s ktorým pravidelne účinkuje na domácej hudobnej scéne . Vo svojom rodnom meste, v Komárne,  bol dlhé roky sólovým violončelistom komorného orchestra Comorra ešte pod vedením Františka Töröka. Od roku 2002 je členom Slovenskej filharmónie, kde spolupracoval s renomovanými dirigentmi a sólistami na Slovensku a v zahraničí. Vyučuje v jazyku slovenskom, nemeckom a maďarskom.

———————————————————————————————————-

Komárno a okolie n. f.
Mestské kultúrne stredisko v Komárne

                 

Záverečné koncerty

XIX. r. Medzinárodných interpretačných

kurzov komornej hudby

  1. augusta 2016  o 19.00 h.

  Oblastné podunajské múzeum

Klavírny koncert účastníkov kurzov

 

a

 

  1. augusta 2016 o 19.00 h.

Dôstojnícky pavilón

Záverečný koncert účastníkov kurzov

Umelecký vedúci: František Török

Vstup voľný!