Mesto 2017. 09. 19.

Z budovy očnej kliniky vznikne moderné zdravotné centrum

Nedávno začala rekonštrukcia 15 – 20 rokov prázdnej budovy bývalej Očnej kliniky. Viacerí sa pýtajú, že čo tam vlastne bude, kto ju má vo vlastníctve, kedy bude hotová? Pozreli sme sa za tým.

Majiteľom je Origo Invset kft.

Budovu kúpila firma Origo Invest kft. od Nitrianskeho kraja pred štyrmi rokmi. „ Budovu sme prevzali v hroznom stave – vyjadril sa pre naše noviny majiteľ budovy. – Na pôvodnom mieste môžu zostať len oporné steny, jedna – dve priečne steny a stropy, okrem tohto potrebuje všetko ostatné rekonštrukciu. Je potrebná nová strecha; musíme nanovo natiahnuť omietku na steny; položiť inžinierske siete ( voda-, elektrika- ,plyn), potrebné sú aj nové okná a tiež dvere. Vedľa tohto všetkého je potrebné vykonať aj množstvo klampiarskych prác.“

Našťastie sa budova dostala do dobrých rúk: keďže firma Origo Invset je sesterskou spoločnosťou firmy Coording kft., ktorá je jedna uznávaná stavebná spoločnosť. K jej menu sa viaže viacero náročne obnovených budov, ako napríklad kancelársky dom StartUp, alebo na Hadovskej ceste nachádzajúci sa Confed (bývalý London Ice).

Z pohľadu stavebníctva je to veľmi podstatná a zaujímavá budova.

Chceli by sme dosiahnuť to, aby bola bývalá očná klinika ozdobou Komárna.“ – hovorí o svojich plánoch majiteľ. – Veľa ľudí ani len netuší, že z pohľadu staviteľstva je táto budova aká hodnotná. Budova bola vybudovaná v minulom storočí v 30-tych rokoch a skrýva v sebe funkcionalistický štýl moderného stavebníctva a čo viac, je jednou z jej významných reprezentantov. Spravíme všetko preto, aby sa tieto znaky zachovali. „ Pre zaujímavosť by sme chceli podotknúť, že nevieme kto bol architektom budovy. Ľudia, čo sa tomu rozumejú premýšľajú nad dvoma osobami: jednou je Henhard Petrovský a druhou je Csízy István, ktorý je medziiným aj autorom budovy lekárne nachádzajúcej sa za sochou Svätej trojice. Obaja boli známi architekti vtedajšej doby.

Budúci rok bude nové zdravotné centrum hotové

Z bývalej Očnej kliniky by chceli vybudovať zdravotné centrum, to znamená, že priestor dostanú rôzny lekári. Na otázku od našich čitateľov, že či by to nemohla byť zase očná klinika sme dostali nasledujúcu odpoveď: “Ešte nevieme, akí lekári si prenajmú jednotlivé miestnosti. V prípade, že by niekto chcel v budove prevádzkovať očnú kliniku, tak nevidíme žiadny problém aj keď je to dosť málo pravdepodobné. V Komárne už jedna funguje a to na ulici Práce. No pravdepodobne sa budú v budove nachádzať len ordinácie.“

Práce by mali byť podľa plánov hotové v roku 2018 a tým pádom bude budova znova plná ľudí.

-Dráfi Anikó-

Budova na jednej starej fotke. Iba málo ľudí tuší, že zo staviteľského pohľadu má budova obrovskú hodnotu:

Stav budovy v roku 2011. Ako teda mohla vyzerať teraz? (zdroj: Pinke Ladislav FB)