Mix 2017. 11. 22.

Z Komárna na Cambridge

Komárno, hoci nie veľké rozlohou, je rodiskom mnohých úspešných ľudí. Jedným z nich je aj 19 ročný Juraj Halabrin, ktorý prednedávnom začal študovať na jednej z najstarších anglických univerzít v Cambridgei.

Kto je to Juraj Halabrin?
Človek, ktorý už od malička rád hľadal odpovede a zisťoval, ako veci okolo neho fungujú. Chodil som na základnej škole ma zaujala hlavne matematika aj vďaka mojej triednej učiteľke Vierke Harmatovej a neskôr môjmu matikárovi Ivanovi Vargovi. Taktiež som mal možnosť spoznať zákutia astronómie počas astronomického krúžku, ktorý viedol Marián Vidovenec z hvezdárne v Hurbanove a aj vďaka tejto skúsenosti som sa neskôr dostal cez astrofyziku k fyzike. Na gymnáziu v Bratislave som stretol mnoho ľudí, ktorí boli výnimoční práve v matematike a fyzike a najmä ochotní posunúť svoje vedomosti ďalej.

Kedy a prečo si sa rozhodol pre Cambridge?
Prvýkrát som sa zamýšľal nad možnosťou štúdia v zahraničí počas letnej prípravy na astronomickú olympiádu v Grécku, keďže jeden z členov výpravy sa chystal študovať v Anglicku na jednej zo špičkových univerzít. Znelo to veľmi lákavo, ale nie realisticky. Napriek tomu som sa snažil zistiť, ako by som sa na podobnú školu mohol dostať a v mojom maturitnom ročníku som si podal prihlášku na viacero škôl v Anglicku, medzi nimi aj na University of Cambridge, čo bol môj hlavný cieľ.

Čo konkrétne tam študuješ?
Na Cambridgei študujem prírodné vedy so zameraním na fyziku. V prvom ročníku som si vybral štyri moduly: fyzika, matematika, informatika a materiálová veda. Moje štúdium bude trvať tri roky ukončené titulom Bachelor of Artsa rád by som pokračoval ďalší rok na titul Master od Natural Sciences.

A čo mimo školy?
Záujem o prírodné vedy ma priviedol na rôzne súťaže už na základnej škole a postupne sa mi podarilo prepracovať sa na medzinárodné podujatia ako člen slovenskej reprezentácie. Prvýkrát to bolo na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky 2013 v Grécku a v nasledujúcich troch olympiádach som reprezentoval Slovensko v Rumunsku, Indonézii a Indii, kde som získal dve čestné uznania a dve bronzové medaily. Čo sa týka fyziky, ku ktorej som sa dostal prostredníctvom astronómie, reprezentoval som Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde vo Švajčiarsku a Indonézii so ziskom dvoch bronzových medailí a na Turnaji mladých fyzikov v Rusku, kde sme ako slovenský tím získali striebro.

Aké máš plány do budúcnosti? Čo je tvoj sen?
Verím, že štúdium na Cambridgei mi pomôže stať sa vysoko kvalifikovaným odborníkom, posúvať svoj vedný odbor dopredu a byť prínosom pre spoločnosť. Mojím cieľom je teda pôsobiť vo vede, čo je pravdepodobne jednoduchšie v zahraničí. Avšak nevylučujem pôsobenie v komerčnej sfére. Rád by som sa totiž vrátil na Slovensko, nakoľko si myslím, že študenti by mali ísť študovať von, nabrať vedomosti a skúsenosti a potom sa vrátiť na Slovensko a posúvať ho spoločne dopredu.