Mesto 2021. 04. 12.

Začalo sa s rekonštrukciou Cirkevnej spojenej školy Mariánum

Na celkovú obnovu hlavnej budovy dostala škola od maďarskej vlády 2,1 milióna eur, ku ktorým prispela trnavská arcidiecéza ďalšími 300-tisíc eurami na výstavbu kaplnky. Budova bola postavená z verejnej zbierky a v septembri 1929 vysvätená a odovzdaná do prevádzky. Vznikla za účelom vzdelávania kňazov a fungoval tu aj katolícky internát. Obnovu budovy plánujú dokončiť do konca tohto roka.

Zdroj: mesto Komárno