Región 2014. 10. 05.

Základná škola v Komárne pokrstila nové odborné učebne

25. septembra boli oficiálne pokrstené a otvorené riaditeľkou školy, vedením projektu a primátorom mesta Komárno.

Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ vybavil školu učebňami v hodnote 224-tisíc eur. Ako jedna zo 49 pilotných škôl získala komárňanská základná škola nové školské pomôcky, notebooky, projektory, preparáty, pracovné stoly či stoličky. Jeho cieľom je zvýšiť motiváciu žiakov o štúdium na stredných odborných školách.

Rovnako vybavených je aj ďalších 48 základných škôl po celom Slovenku. Z toho 28 má k dispozícii tri nové učebne, 21 ZŠ disponuje dvomi učebňami fyziky a techniky v hodnote 150-tisíc eur. Do projektu bude zapojených ešte 451 ZŠ, ktoré získajú nový softvérový nástroj slúžiaci učiteľom venujúcim sa profesijnej orientácii žiakov. Vďaka nemu budú školy môcť už od piateho ročníka pomáhať žiakom pri rozhodovaní sa o výbere strednej školy.

Od tohto školského roka sú všetky tri učebne v plnom využívaní a vyučovanie v nich si nevedia vynachváliť nielen učitelia, ale aj deti. Učiteľ biológie a chémie Mgr. Marek Tóth vyzdvihuje najmä špičkové mikroskopy, ktoré sú podľa neho veľmi efektné a rád ich využíva na každej hodine. „Každý žiak má svoj mikroskop, ktorý sa dá pripojiť na počítač a dokážeme si vytlačiť všetky skúmané preparáty. Deti sa do učební vyslovene tešia a hneď je na hodine lepšia atmosféra.“ Na hodinách chémie Tóth kvituje široké spektrum chemikálií, vďaka ktorým robia rôzne experimenty a hodiny považuje za efektívnejšie.

Aj učiteľ technickej výchovy RNDr. Dezider Méri je z nových pomôcok veľmi nadšený. „Predtým sme nemali žiadne dielne, chodili sme na inú školu, aby si žiaci vyskúšali svoje technické schopnosti. V tomto školskom roku sme už stihli vyrobiť aj pár drevených výrobkov,“ dodáva Méri. Pani učiteľka Kováčová, ktorá má na starosti hodiny fyziky si pochvaľuje, že deti sa začali na hodinách viac pýtať. „Robíme viac pokusov, žiaci majú možnosť vidieť, vyskúšať si všetko, čo svieti alebo vydáva zvuk. Naposledy sme merali zvuk v učebniach, deti mali konečne možnosť vykričať si hlasivky aj počas vyučovacej hodiny,“ smeje sa Mgr. Kováčová.

Riaditeľka Mgr. Weszelovská potvrdzuje spokojnosť svojich učiteľov a žiakov. „Keď sa vytvorí motivujúce prostredie, je radosť z práce väčšia“ uzatvára riaditeľka.

(ohlas.sk, foto: www.minedu.sk)