Región Dél-komárom 2023. 11. 17.

Zastupiteľstvo maďarského Komáromu zvolilo nového zástupcu primátora 

Zasadnutie zastupiteľstva mesta Komárom sa konalo 14. novembra. Rokovalo sa o viacerých dôležitých programových témach, vrátane plánov rozpočtu na budúci rok a voľby nového zástupcu primátora.

Primátor Dr. Attila Molnár uviedol, že uplynulé roky neboli ľahké ani pre Komárom, keďže globálna epidémia koronavírusu, ktorá sa začala v roku 2020, rusko-ukrajinský konflikt a následná energetická kríza predstavovali vážne ekonomické a sociálne výzvy. Tieto problémy veľmi zaťažujú aj rozpočet mesta. Suma rastúcich režijných nákladov stúpla na viac ako dve miliardy forintov.

Primátor mesta zdôraznil, že napriek tomu všetkému sa im podarilo dosiahnuť tri základné ciele, ktoré si samospráva dala začiatkom roka. Najdôležitejšími piliermi boli bezpečná prevádzka inštitucionálnej siete, zachovanie pracovných miest a ochrana zľavového systému v Komárome. Týmito prioritami sa riadilo aj zostavovanie rozpočtu mesta na budúci rok.

Pri zostavovaní rozpočtu sa stále kladie značný dôraz na podporu miestnych obyvateľov. Mnohé druhy daní boli zrušené, ako napríklad daň z garáže, „terasová daň“ či pobytová taxa. Okrem toho boli vytvorené výhodnejšie podmienky pre malé a mikropodniky pôsobiace na území mesta z hľadiska dane z podnikania až do výšky tržieb 1 750 000 forintov. Vedenie mesta sa zaviazalo zabezpečiť, že infraštruktúra bude v dobrom stave, a neustále skúma možnosti výberového konania na obnovu verejných plôch.

Bývalý zástupca primátora Bálint Turi pokračuje v práci konateľa kúpeľov Brigetio. Za nového zástupcu primátora mesta zvolilo zastupiteľstvo mestského predstaviteľa Benceho Vajdu, bývalého člena finančnej komisie s ekonomickým vzdelaním.