Región 2010. 10. 05.

Zber drobného stavebného odpadu v Hurbanove

Oznamujeme obyvateľom mesta, že zber drobného stavebného odpadu, objemového odpadu a elektroodpadu sa bude realizovať dňa 11. októbra 2010.

Zber drobného stavebného odpadu sa uskutoční v areáli Úseku služieb mesta Hurbanovo, kde obyvatelia môžu drobný stavebný odpad priniesť v objeme do 1 m3 do pripravených veľkoobjemových kontajnerov v čase od 8.00 do 16.00 hod. Za drobný stavebný odpad sa pokladá materiál z búracích prác, škridle, murovací materiál, odpad z omietok a pod. Objemový odpad a elektrooodpad môžu občania v deň zberu vyložiť pred rodinné resp. obytné domy. Za takýto odpad sa pokladá, nábytok, chladničky, práčky, televízory, skrine, kreslá a pod.

Vyjadrite svoj názor