Mesto 2015. 03. 11.

Zmena stránkových hodín MsÚ

Z dôvodu zlepšenia prístupu občanom mesta a ostatných klientov – stránok pri vybavovaní svojich záležitostí na mestskom úrade v Komárne, boli predĺžené stránkové hodiny a otváracie hodiny pre jednotlivé odbory a oddelenia, pokladnicu a podateľňu.

Stránkové hodiny pre MsÚ sú nasledovné: