Mesto 2011. 09. 14.

ZŠ na Ul. Pohraničnej ukradli počítač na prevenciu kriminality

Neznámy páchateľ sa vlámal do školy a ukradol nový počítač.

Základná škola Ul. pohraničná v Komárne  s mottom „Moderná alternatívna škola“. poskytuje moderné alternatívne vzdelávanie, presadzuje a realizuje humánno – tvorivé metódy vyučovania a podporuje prosociálne správanie s ohľadom na prevenciu sociálno-patologických javov.

Práve vďaka rôznym aktivitám v oblasti sociálnej prevencie a vynikajúcemu preventívnemu projektu v roku 2010 poskytol Úrad vlády SR škole dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality s názvom Nástrahy 21 storočia. Na tento projekt prispelo aj Mesto Komárno finančnými prostriedkami potrebnými na spoluúčasť v projekte.

Zámerom projektu je vytvoriť oddychové kreatívne centrum – multimediálnu dielňu pre mládež, kde by žiaci mohli zmysluplne tráviť voľný čas s odborníkmi na technológie. Výkonné počítače s pripojením na internet, vybavené softvérom na úpravu, strih videonahrávok, úpravu fotografií  sme len v pondelok 5. 9. umiestnili do počítačovej miestnosti. Vo štvrtok už prebehlo prvé stretnutie, kde sa žiaci dohadovali na čase, kedy sa budú stretávať na úvodných školeniach – programovanie v HTML, práca s profesionálnymi video softvérmi a vytvorili sme nový záujmový krúžok Videocentrum.

V pondelok 12.9. ráno sme zistili, že jeden z počítačov chýba a následne sa zistilo, že bol odcudzený, čím škole vznikla škoda cca 900 euro. Zlodej sa cez okno na telocvični dostal do budovy školy, vylomil prechodové dvere a z PC učebne odniesol okrem počítača aj ramky najvýkonnejších počítačov.

 

Nettop MSI Wind Top 2210-016CS

Ak by ste mali akékoľvek informácie o odcudzenom počítači, prosím pomôžte nám a kontaktujte ZŠ Pohraničná a Políciu.

TEXT: Mgr. Lucia Spálová, PhD., Riaditeľka školy

Vyjadrite svoj názor