Kultúra 2023. 12. 06.

ZŠ Rozmarínová sa opäť zapojila do projektu Záložka do knihy spája školy

Základná škola Rozmarínová 1 v Komárne sa pravidelne zapája do projektu s názvom Záložka do knihy spája školy. Záložky zo školy už putovali do Čiech, na Moravu a do rôznych častí Slovenska.

Aj tento rok sme netrpezlivo čakali, ktorá partnerská škola nám bude pridelená. V októbri nám bola pridelená škola z Kluknavy na východe Slovenska. S touto školou sme sa elektronicky spojili, poštou sme si vymenili koncom októbra darčeky a záložky do knihy, ktoré s láskou vytvorili žiaci našej školy na vyučovaní. Spolu sme poslali 200 kusov pekných záložiek do školy v Kluknave,“ približuje koordinátorka projektu na ZŠ Rozmarínovej Mgr. Darina Kučerová

Vyše 143-tisíc slovenských a českých rovesníkov si vymenilo tento rok záložku do knihy a navzájom sa inšpirovalo k čítaniu najzaujímavejších kníh.

„U našich žiakov podporujeme kladný vzťah ku knihám, čítaniu a poznávaniu. V škole na chodbách aj v triedach máme vytvorené čitateľské kútiky s množstvom zaujímavých kníh, ktoré žiaci čítajú. Pravidelne s radosťou navštevujeme Knižnicu J. Szinnyeiho v Komárne, kde teta Katka pripravuje rôzne aktivity, besedy o spisovateľoch, súťaže pre našich čitateľov. Žiaci si vždy vymenia a vyberú z veľkej ponuky kníh zaujímavé náučné, alebo rozprávkové  knihy a takouto formou si rozširujú svoj obzor vedomostí a slovnú zásobu. V škole máme vytvorený Padlet – Zaži príbeh s knihou, ktorý motivuje deti k čítaniu. Počas týždňa mávame vyhradené niektoré hodiny na tiché 15 minútové čítanie, kedy si žiaci čítajú svoju knižku prinesenú z domu, alebo si požičajú knižku v škole na čítanie. Aj takýmto spôsobom vedieme našich žiakov k čítaniu a spoznávaniu mnohých príbehov,“ približuje osvetu v čítaní na Rozmarínke pani učiteľka.

Žiaci sa každoročne zúčastnia aj Maratónu čítania. Okrem toho mnohí žiaci odoberajú časopisy Vrabček, Slniečko, Maxík, Fifík a iné. Tiež si objednávajú a kupujú knihy z ponuky vydavateľstiev. Zapájajú sa aj do literárno-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok. Zaujímavými aktivitami sa snažia u detí rozvíjať kladný vzťah k čítaniu, ku knihám, v ktorých je ukrytá múdrosť, poučenie a zábava. Vyhotovením záložiek do knihy sa u detí rozvíja nielen kreativita, fantázia, estetické cítenie, ale sa buduje aj priateľstvo medzi deťmi z iných škôl.

Za kolektív ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne, Mgr. Darina Kučerová