Kultúra 2024. 05. 27.

27. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov komornej hry

V minulosti hudobný život na Slovensku bol charakteristický tým, že vo veľkej miere bola podporovaná ľudová, populárna hudba a džez, no akosi sa zabúdalo na komornú hudbu, hoci práve takéto spoločné muzicírovanie tvorí základ hudobného umenia.

Práve z toho dôvodu sa organizátori pred mnohými rokmi rozhodli zorganizovať prvý ročník kurzov. Tento rok sa v Komárne pripravuje už 27. ročník veľmi populárnych Majstrovských kurzov pre študentov základných umeleckých škôl, konzervatórií, vysokých škôl múzických umení, mladých členov komorných orchestrov a sólistov formou desaťdenného workshopu.

Majstrovské kurzy sa každoročne vyvrcholia dvoma spoločnými koncertmi pre širokú verejnosť. Organizátori aj v tomto roku srdečne očakávajú milovníkov klasickej hudby na záverečné koncerty kurzov, 2. a 3. augusta 2024 do koncertnej sály Dôstojníckeho pavilónu.

Na kurzoch vyučujú významní a uznávaní umelci, pedagógovia klasickej hudby, komornej hry. Majstrovské kurzy sa zameriavajú na širokú škálu hudobných nástrojov.

Umelecký vedúci a zakladateľ kurzov František Török, držiteľ Ceny Harmónia, pedagóg komornej hudby a hry na husliach Konzervatória v Bratislave, člen svetoznámeho Moyzesovho kvarteta.

LEKTORI:

  • Dagmar LIVOROVÁ – operný spev (pedagóg Konzervatória v Bratislave)
  • Jozef HORVÁTH – husle (koncertný majster Slovenskej filharmónie, pedagóg Konzervatória v Bratislave a Vysokej školy múzických umení)
  • Ivan DANKO – hoboj (prvý hobojista Stuttgartskej štátnej opery)
  • Zuzana ČIŽMAROVIČOVÁ – klavír (umelkyňa, pedagóg hry na klavíri)
  • František TÖRÖK – husle, viola (pedagóg Konzervatória v Bratislave)
  • Katalin KRAMARICS – flauta
  • Konstantin ILIEVSKY – kompozícia, dirigovanie
  • Zuzana TÖRÖKOVÁ – harfa

27. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov komornej hry sa uskutoční od 25. júla do 4. augusta 2024 v Komárne. Organizátori srdečne očakávajú účastníkov kurzov!

Organizátori: Občianske združenie Camerata Comorra, Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Základná umelecká škola v Komárne

Bližšie informácie: Mónika Bajkai Csengel Mónika (koordinátorka kurzov), e-mail: csengel.monika@gmail.com, T: +421 907 799 823

Podporovateľom tohto článku je mesto Komárno