Mesto 2015. 09. 15.

40 nových parkovacích miest pri stanici

Pri stanici vytvorili nové parkovacie miesta. Zo štyridsiatich tri boli vytvorené pre telesne postihnutých – dozvedeli sme sa od vedúcej oddelenia územného plánu Katalin Besse. Parkovacie miesta boli namaľované na existujúcu vozovku. Ďalšia časť investície sa týkala výstavby nového chodníka do parčíku pred parkoviskom, zaoblili sa autobusové nástupištia, aby nerušili motoristov počas jazdy.

7

Boli osadené nové dopravné značky, zvislé (tabule) a vodorovné (namaľované na vozovku). Okrem toho sa vyznačili aj nové prechody pre chodcov. „Aj toto cestou by sme chceli upozorniť chodcov, aby nepoužívali staré, už premaľované prechody, ale nové – prosila Katalin Besse –, aby nerušili premávku na ulici!”

4

Foto: FB stránka Lászlóa Stubendeka