Región 2024. 04. 22.

60-ročná škola Alapy bola obohatená o nové laboratórium

Škola Alapy Gáspár Technikum és Szakképző v maďrskom Komárome oslavuje v tomto roku jubilejných šesťdesiat rokov svojej existencie. 18. apríla bolo oficiálne otvorené novémoderné laboratórium inštitúcie, ktoré poskytuje príležitosti pre študentov počiatočného vzdelávania v chemickom inžinierstve a farmaceutickej príprave. Vo vynikajúco vybavenom zariadení sa študenti okrem výskumných prác môžu od septembra učiť najnovšie technologické poznatky, informuje komarom.hu.

Generálny riaditeľ Centra odborného vzdelávania Tatabánya Szabolcs Pákozdi na slávnostnom odovzdaní zdôraznil, že hoci predtým v Komárome nebola tradícia chemického vzdelávania, miestny trh práce si túto odbornosť vyžaduje. Preto má Alapy Gáspár Technikum dôležitú úlohu poskytnúť odborníkom príslušnú kvalifikáciu.

Dr. Attila Molnár, primátor mesta, vyjadril vďaku za to, že sa mesto mohlo rozšíriť o novú investíciu vďaka spoločnosti Viatris Kft.

Gáborné Pölöskeizástupkyňa štátneho tajomníka ministerstva kultúry a inovácií pre odbornú prípravu, zdôraznila, že atraktivita odborného vzdelávania v uplynulom období výrazne vzrástla, čo sa odráža aj na počte žiadostí študentov.

Po odovzdaní nového laboratória oslava výročia pokračovala v Jókaiho kine. Odborné vzdelávanie v Maďarsku prešlo v posledných rokoch výraznou transformáciou a čoraz väčší dôraz sa kladie na flexibilné prispôsobovanie sa ekonomickým potrebám a individuálne vzdelávanie študentov.

Zdroj: komarom.hu