Fotky 2011. 06. 17.

FOTO: Na Kossúthovom námestí boli vykopané prvé hroby

Na Kossúthovom námestí majú dnes presilu archeológovia.

Nejde o nič prevratné
Nálezy pozostatkov pochovaných obyvateľov Komárna boli prinajmenšom očakávané. Archeológovia, ktorí dostali k dispozícii na prieskum len časť námestia, zatiaľ nálezmi nadšení nie sú. “Nevieme ani presne určiť, z akého obdobia hroby pochádzajú.” Kosti môžu pritom pochádzať z 16. až 18. storočia. “Máme iba kosti a zvyšky truhiel. K presnejšiemu určeniu by sme potrebovali milodary, ktoré by boli vložené do hrobov spolu s nebohými.” Doteraz ale našli len jednu sponu a podľa nej sa vek hrobu určiť nedá.

Kliatby, ani moru sa báť nemusíme
“Kresťania nemali vo zvyku preklínať svoje hroby,” prehodil žartovne Mgr. Marek Gere, archeológ Podunajského múzea v Komárne. Na tému masových morových hrobov povedal, že ich zatiaľ nenašli. Ani v prípade, že by archeológovia vyhrabali morový hrob, nemáme sa čoho obávať. “Archeológovia sa pri svojej práci s podobnými hrobmi často stretávajú a zatiaľ sa nikdy v histórii nepotvrdil prenos choroby,” dodal Gere.

Čo s pozostatkami?
Znie to zvláštne, ale ani samotní archeológovia nemajú presnú predstavu, čo by sa malo s vykopanými pozostatkami diať. Majú totiž prakticky nulovú historickú hodnotu a teda sú nepoužiteľné. Najprv budú ponúknuté cirkvi na opätovné pochovanie a v prípade, že tá záujem neprejaví, zrejme skončia v novovykopanom masovom hrobe.

Zaujímavosti
Úplne nezaujímavé však vykopávky predsa len nie sú. Pre svoje množstvo boli totiž s postupom času staršie narušované a nové boli umiestňované skrz staré. V jednom z hrobom boli dokonca nájdené dve lebky. Zrejme sa staršia ‘zatúlala’ do mladšieho hrobu.

Vyjadrite svoj názor