Mesto 2012. 10. 22.

O týždeň vraj odovzdajú námestie Kossutha do užívania

Nekonečný príbeh 2 na konci. Kossuthovo námestie odovzdajú o týždeň. Možno. Práce totiž stále pokračujú.

Z celkových nákladov projektu 1 623 362,33 EUR boli ako oprávnené náklady uznané 1 542 193,60 EUR.

Hotovo? Už? Fakt? Necháme sa prekvapiť. Nekonečný príbeh s nekonečnou prácou firmy Eurobuilding na našom Kossthovom námestí sa, zdá sa, blíži ku koncu. Vedeli sme, že tento deň príde, málokto čakal, že tak skoro. Už na utorok 30. októbra 10:00 je totiž naplánované oficiálne odovzdanie námestia do užívania. 

Revitalizácia centrálnej mestskej časti, o ktorú sa krvopotne snažila hŕstka robotníkov sa začala  v roku 2009. “Cieľom revitalizácie územia v centrálnej časti mesta je jeho úprava a zveľaďovanie s dôrazom na významnosť a dôležitosť upraveného priestoru pre život a kultúru mesta najmä v jeho centre,” informuje web mesta.

Pohľad na Kossuthovo námestie nebol už dlhé roky pekný. Parkovisko pripomínajúce skôr tankodrom vystriedala na začiatku roka 2011 stavba storočia – parkovisko s troškou zelene. Napriek tomu, že začať sa malo v októbri, autá na dekadentne ohradenom námestí parkovali ešte na prelome mesiacov apríl a máj. A takto vznikol prvý sklz.

Druhý časový sklz spôsobili vykopávky archeológov, ktorí hľadali pod zemou hroby“Práce boli zahájené začiatkom roka 2011, počas jary a leta cca 6 mesiacov prebiehali práce historikov – archeológov na vykopávkach hrobov a pamiatok pod územím stavby.”

Fakt, že dokončenie stavby bolo v nedohľadne, nenechal spávať ani vedeniu, ktoré takmer na dennej báze kontrolovalo progres, akým postupovali pracovníci na stavbe.

Nová úprava námestia bude slúžiť nielen ako parkovisko, ale predovšetkým na oddych v príjemnom, zelenom upravenom prostredí. V pešej zóne námestia je vytvorený moderný park. Dve parkovacie plochy po stranách námestia s kapacitou 87 a 70 parkovacích miest. Na námestí pribudnú osvetlené chodníky v logických peších trasách, vodné atrakcie, pergoly a lavičky, čím vznikne príjemná oddychová zóna. Teda, aspoň dúfame.

Základné fakty

Z celkových nákladov projektu 1 623 362,33 EUR boli ako oprávnené náklady uznané 1 542 193,60 EUR. Z týchto výdavkov je  85% hradených z Európskej únie, 10% sa hradí z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čiže zo štátneho rozpočtu SR a zostávajúcich 5% hradí mesto Komárno.

* Výška poskytnutého príspevku je 1 465 083,92 EUR.

* Verejné obstarávanie zabezpečila firma DJ STAV s.r.o. z Banskej Bystrice.

* Projekt vypracoval Ing. arch. Martin Bánhegyi z Bratislavskej spoločnosti Qd s.r.o.

* Realizáciu stavby vyhrala vo verejnej súťaži firma Eurobuilding a.s. z Bratislavy, ktorá bola aj realizátorom prestavby Športovej haly v Komárne.

* 157 parkovacích miest na dvoch plochách, 7 vyhradených pre telesne postihnuté osoby

TEXT: Tomáš Kottra
ZDROJ: komarno.sk 

Vyjadrite svoj názor