Mesto 2023. 12. 21.

Advent v Komárne spojil celé mesto 

Advent v Komárne ako séria predstavení sa tešila v meste veľkému úspechu. Spievajúci vianočný stromček jediný svojho druhu na Slovensku a vianočné trhy priniesol zo Švajčiarska nadšenec pre Vianoce Richard Kneizel v spolupráci s Patrikom Rumanom, primátorom Bélom Keszeghom a ďalšími sponzormi.

Počas vianočný sviatkov v Komárne sa na Klapkovom námestí od 3.12. do 24.12 každý deň od 10:00 do 20:00 návštevníci mohli tešiť na rôzne chutné teplé nápoje a jedlá, ale aj sprievodný program vo forme predstavení na takzvanom “spievajúcom stromčeku.” Ide o projekt, ktorý má veľkú obľubu najmä v zahraničí. Jeden z nadšencov pre Vianoce Patrik Ruman, ktorý je zároveň aj spoluorganizátorom projektu priblížil, že atmosféra bola naozaj jedinečná a spievajúci stromček sa postaral o skutočne emotívny zážitok.

„Tohtoročné vianočné programy sú výsledkom skutočného komunitného úsilia. Programy sa tento rok prvýkrát konali počas viacerých dní a priestorom sa každý deň niesla vôňa vareného vína. Spievajúci vianočný stromček priviedol na námestie množstvo rodín a veľa príjemných ohlasov prišlo nie len z mesta a okolia ale aj z iných častí Slovenska. Veľké poďakovanie patrí Richardovi Kneizelovi, jednému z hlavných organizátorov podujatí, ako aj Patrikovi Rumanovi. Na podujatiach sa významnou mierou podieľali aj všetky školy, Villa Camarum a mestský úrad. V budúcom roku budeme ponuku naďalej rozširovať, chceme, aby čakanie na advent v Komárne bolo skvelou príležitosťou pre stretnutia a aby návštevníci zažili príjemné čakanie na advent,“ povedal o akcii primátor Béla Keszegh.

“Veľké poďakovanie za spoluprácu patrí primátorovi Bélovi Keszeghovi, Patrikovi Rumanovi a účinkujúcim, ktorí boli dôležitou súčasťou série podujatí. Ide o Spevácky zbor Univerzity j. Selyeho, Slovenských rebelov, Centrum voľného času, Základnú školu na Ul. pohraničnej, Základnú umeleckú školu, Hudobnú skupinu Beugrók a Ildikó Gyurász, Attila Zsapka, Gyongyi Écsi, Jázmin Majer, Carpedante Trio, ZŠ na Ul Eotvosa, Spevácky zbor Klubu dôchodcov v Komárne, ZŠ na Ul. rozmarínovej, Spevácky zbor ZŠ J.A. Komenského, Dalma Hámori, Diana Hámori, Nicole Kneizel, Eszter Koczkás, Bagla Banda, ZUŠ Hurbanovo, Korpás Éva, Áron Lakatos, Ildikó Gyurász. Súčasťou programu boli aj remeselnícke dielničky v Dôstojníckom pavilóne s OZ Villa Camarum, o ozvučenie a vizuálne efekty sa postaral Acacia Team a na zabezpečení tepla v podobe plynových bomb do ohrievačov na námestí má zásluhu Vladimír Horváth. Takýto náročný projekt by nemohol vzniknúť bez sponzorov, za čo im patrí obrovské ďakujem. 

V neposlednom rade považujem za dôležité vyjadriť vďaku aj Komárňanom a obyvateľom okolitých miest a obcí, ktorí sa rozhodli pozrieť si program v centre mesta a podporili aj miestny adventný stánok. Každý jeden z nákupov totiž prispel na financovanie projektu. Na záver by som už len chcel čitateľom popriať krásne sviatky a teším sa na ďalší rok, kedy sa vidíme opäť,” píše v otvorenom liste jeden z organizátorov akcie a nadšenec Vianoc, Richard Kneizel. 

Richard Kneizel nenechá deti a dospelých bez programu ani po advente. Aj tento rok sa budú môcť vyšantiť v snehu pri Vodárenskej veži. Organizátori pripravili nie jedno, ale dokonca až tri snehové delá a ešte ako prekvapenie aj menší stánok s občerstvením, ktorý si minulý rok veľmi priali malí aj veľkí návštevníci zasneženého kopčeka pri Vodárenskej veži. 

Hlavní sponzori: Richard Kneizel, Patrik Ruman

Organizátori: Béla Keszegh, Richard Kneizel

Spoluorganizátori: MsKS Béni Egressyho, OZ Villa Camarum

Sponzori: Eduard Halmo – ANAPLAST SK spol. s.r.o., Haller spol. s.r.o., Attila Csémi – Delaty 9 Project spol. s.ro., Peter Kovács, Adrián Marcinkó – WADO s.r.o., Coool Bar, Roland Hámori, COORDING spol. s.r.o., Tomáš Bartaloš – NajStromčeky spol. s.r.o., VIOR Beaty, Attila Fazekas – Villatesta spol. s.r.o., Rustique a.s., Royal Water, Rudolf Töltésy – photography, SUBARU Komárno – Mariol KM, s.r.o., Penzión DUNA panzió, DHC GROUP s.r.o., 22MEDIA s.r.o., HORMI s.r.o. – Vladimír Horváth