Kultúra 2010. 12. 09.

Adventný koncert speváckych zborov

Mestské kultúrne stredisko v Komárne – Komáromi Városi Művelődési Központ – Občianske združenie GAUDIUM Polgári Társulás Vás pozývajú na
17. decembra 2010. december 17. 18.00
Dôstojnícky pavilón – Tiszti pavilon

POZVÁNKA – MEGhÍVÓ

ADVENTNÝ KONCERT SPEVÁCKYCH ZBOROV
ADVENTI KÓRUSHANGVERSENY

Účinkujú – Közreműködnek:
SZ Malý námorníček pri MŠ na Ulici mieru v Komárne
A komáromi Béke Utcai Óvoda Malý námorníček kórusa
dirigent – vezényel: Darina Czölderová
Zbor malých MsKS v Komárne a ZŠ Móra Jókaiho
A komáromi VMK és a Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek Kórusa
dirigent – vezényel: Pfeiferlik Annamária

DSZ MsKS v Komárne a ZŠ Móra Jókaiho
A komáromi VMK és a Jókai Mór Alalpiskola gyermekkara
dirigent – vezényel: Juhász Mónika

Miešaný spevácky zbor GAUDIUM pri MsKS v Komárne a ZŠ Móra Jókaiho
A komáromi VMK és a Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyes kara
dirigent – vezényel: Lajos Stirber

Ženský komorný zbor KANTANTÍNA pri MsKS v Komárne
A komáromi VMK KANTANTÍNA női kamarakórusa
dirigent – vezényel: Katarína Čupková

HOSTIA – VENDÉGEK:
Komorný zbor Strednej výtvarnej a umeleckej priemyselnej školy v Budapešti (MR)
A Budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola kamarakórusa
dirigent – vezényel: Tóth Árpád

Každého milovníka zborového spevu srdečne očakávame!
Szeretettel várunk minden kórusbarátot!

FOTO: ilustračné

Vyjadrite svoj názor